Poll of polls

Ap's fjerde i Hordaland i fare

Publisert 28. januar 2013. Sist endret 28. januar 2013.

Fakta om målingen
Verian for BA.
OEEV
Ap23,7-6,3nan
H44,21,1nan
Frp10,93,0nan
SV5,03,1nan
Sp1,80,6nan
KrF4,3-0,7nan
V6,3-0,4nan
MDG0,00,0nan
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 602 (gir vanlige feilmarginer).

Stortingsmåling Bergen - TNS Gallup for Bergensavisen (BA) - publisert 28. januar 2013, opptatt 21-23 januar. Gallup/BA har som vanlig spurt de samme respondentene om stemmegivning både ved kommunevalg og stortingsvalg.

1) Høyre måles til 44,2 pst. Forskjellen til kommunevalgmålingen fra Gallup/BA er kun 1,6 prosentpoeng - som er mindre avstand enn den normale på Bergensavisens kommune- vs stortingsmålinger i byen mellom fjellene.

2) De tre siste stortingsmålingene veiet mot 2011 har gitt Høyre uvirkelige tall: 40 pst Tromsø hos InFact/Nordlys - 40 pst nasjonalt hos Respons/Aftenposten/Adresseavisen/Bergens Tidende - 44 pst Bergen hos Gallup/Bergensavisen. Målingene er opptatt 14-16 januar (nasjonalt) - 16. januar (Tromsø) og 21-23 januar (Bergen).

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2009 (H) går samlet frem med 1,1 pstpoeng mot forrige måling fra samme medium og byrå, til 44.2 pst.
  • Posisjonspartiene 2009 (H) mister flertallet med 0 av 0 mandater i målingen (mot 0 ved valget).
  • Aps nivå på 23,7 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyre har hatt fremgang 3 målinger på rad hos dette instituttet.
  • Høyres nivå på 44,2 pst ville blitt partiets beste siden krigen.

3) Hvis de relative endringene i Hordaland fylke er de samme som endringene fra 2009 til målingen fra Gallup/BA i januar 2013, vil både Sp og SV tape sine distriktsmandater. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet taper begge ett distriktsmandat (se tabell under).

4) På den annen side vinner Høyre fire nye distriktsmandater, og Venstres Terje Breivik vinner mandatet Lars Sponheim tapte i 2009. Hordaland velger i år femten distriktsmandater mot fjorten i 2009.

5) Senterpartiet (Kjersti Toppe) og SV (Audun Lysbakken) får med denne beregningen henholdsvis 3,4 pst og 3,9 pst i Hordaland som helhet. Merk at utgangspunktet om måling i Bergen og forutsetningen om samme relative endring i hele fylket, normalt vil undervurdere Senterpartiet.

6) Hvis enten Sp eller SV oppnår 4,2 pst, vinnes med denne beregningen sistemandatet på bekostning av Høyres syvende.

7) Hvis både Sp og SV oppnår 4,6 pst, vinner begge partiene distriktsmandat - på bekostning av Høyres syvende og Arbeiderpartiets fjerde. En marginal vekst for Sp og SV ut fra nivåene Gallup/BA målte i Bergen januar 2013, vil derfor medføre at Ap's fjerde mandat i Hordaland kommer i fare.

8) All ære til Bergensavisen for dekningen av kommune- og stortingsmålingen i januar.

Se nærmere Bergensavisen 28. januar 2013 sidene 8-9.

Hordaland januar 2013 - forutsatt samme relative endring i hele fylket mot stv 2009 som i Bergen

Stortingsmåling Bergen - TNS Gallup for Bergensavisen

Bergen 2013 Bergen 2009 Forholdstall
Ap 23,7 31,6 0,75
Sp 1,8 2,9 0,62
SV 5 7 0,71
R 1 3,3 0,3
Frp 10,9 20,2 0,54
H 44,2 22,7 1,95
KrF 4,3 5,5 0,78
V 6,3 5,4 1,17
Ap+Sp+SV 30,5 41,5
Frp+H 55,1 42,9
Frp+H+KrF+V 65,7 53,8

Bergen 2013 = Stortingsmåling Bergen 21-23 januar 2013, TNS Gallup for Bergensavisen

Et valg i Hordaland gitt disse forholdstallene gir dette resultatet

Hordaland 2013 Hordaland 2009
Ap 22,9 30,5
Sp 3,4 5,5
SV 3,9 5,5
R 0,8 2,5
Frp 12,3 22,8
H 39,3 20,2
KrF 5,6 7,1
V 5,4 4,6

Merk feilkildene ved denne beregningsmåten, bl.a. forutsetningen om lik relativ endring i hele fylket som i Bergen.
Denne beregningsmåten vil erfaringsmessig medføre undervurdering av Senterpartiet

Distriktsmandater gitt et valg som nevnt

Hordaland 2013 Hordaland 2009
Ap 4 5
Sp 0 1
SV 0 1
R 0 0
Frp 2 3
H 7 3
KrF 1 1
V 1 0
Sum 15 14

Frp fikk utjevningsmandatet i Hordaland i 2009, og har derfor f.t. fire mandater i fylket.
Hordaland får et 15. distriktsmandat i 2013
Audun Lysbakken (SV) eller Kjersti Toppe (Sp) vinner distriktsmandat med 4,2 pst - på bekostning av Høyres syvende
SV og Sp kommer begge inn med oppslutning på 4,6 pst - på bekostning av Høyres syvende og Arbeiderpartiets fjerde.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner