Poll of polls

Frp 20 pst – ?

Publisert 24. januar 2013. Sist endret 24. januar 2013.

Fakta om målingen
Sentio for DN.
OEEV
Ap29,62,23,3
H29,5-1,09,1
Frp20,0-0,18,4
SV3,9-1,1-3,7
Sp4,91,1-8,6
KrF4,90,21,1
V4,70,30,1
MDG1,11,1-2,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling - Sentio for Dagens Næringsliv - publisert 24. januar 2013, opptatt 15-21 januar.

1) Fem nasjonale stortingsmålinger veiet mot 2009 har så langt hatt intervjuene i januar 2013 – Norstat/NRK, Norfakta/Nat/KK, Gallup/TV2, Opinion/ANB, Sentio/DN (se tabell under).

2) Arbeiderpartiets snitt på de fire først publiserte av disse (alle veiet mot 2009, opptatt før terrorangrepet i Algerie) var 28,4 pst. Ap's notering hos Sentio/DN (i hovedsak opptatt under og etter angrepet) var 29,6 pst. Sentio veier også mot 2009.

3) Fremskrittspartiets snitt på de fire først publiserte som nevnt var 16,8 pst. Sentio/DN noterte Frp til 20 pst. Forskjellen er over tre prosentpoeng.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 29,6 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • KrFs nivå på 4,9 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 4,9 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • MDGs nivå på 1,1 pst ville blitt partiets beste siden krigen.

4) Ser vi på alle nasjonale stortingsmålinger i 2012, finner vi at Frp's snitt hos Sentio var 18,1 pst. Frp's snitt i 2012 hos de øvrige fem byråene som veier mot 2009 (Ipsos, Norstat, Norfakta, Opinion, Gallup) var 16,8 pst. Forskjellen var i overkant av ett prosentpoeng.

5) For Høyre er det motsatt. Høyres snitt på de fire først publiserte landsmålingene veiet mot 2009 og opptatt i januar var 33,6 pst. Sentio/DN noterte Høyre til 29,5 pst. Forskjellen er fire prosentpoeng.

Partisøyle

6) Ser vi på alle nasjonale stortingsmålinger i 2012, finner vi at Høyres snitt hos Sentio var 29,3 pst. Høyres snitt i 2012 hos de øvrige fem byråene som veier mot 2009 (Ipsos, Norstat, Norfakta, Opinion, Gallup) var 30,7 pst. Forskjellen var 1,4 prosentpoeng.

7) Snittet av Fremskrittspartiets og Høyres samlede nivå på de fire først publiserte landsmålingene veiet mot 2009 og opptatt i januar var 50,4 pst (før terrorangrepet). Summen av Frp og Høyre hos Sentio/DN (i hovedsak opptatt under og etter angrepet) var 49,5 pst.

8) Disse tallene kan analyseres på ulike måter. En mulig tolking er at regjeringens håndtering av terrorangrepet har løftet Ap. Dagens Næringsliv legger vekt på dette i sin henvisning på avisens første side og i tittelen i reportasjen, men i avisens kommmentar er dette tonet ned. Ap's vekst hos Sentio/DN fra desember til januar er 2,2 prosentpoeng. Feilmarginen i målinger med 1.000 spurte (bl.a. Sentio/DN) er for de største partiene i underkant av tre prosentpoeng.

9) En annen mulig tolking er at forskjellene i hovedsak må tilskrives ulike nivåer for Fremskrittspartiet. Variasjonene for Frp i januar 2013 i målinger veiet mot 2009 er særlig stor når det på den ene siden gjelder Norstat, Norfakta, Gallup og Opinion – og på den annen side Sentio. Dagens Næringsliv gir ikke informasjon som kan belyse denne forskjellen, f.eks. om Frp på Sentios måling har et høyere råtall enn normalt og/eller en særlig høy lojalitet mot 2009.

10) Dagens Næringsliv skriver at "seks av ti" Ap-velgere fra 2009 fastholdt sitt partivalg når Sentio ringte. Lojaliteten blir da 60 pst – omtrent den samme som Ap's lojalitet på målinger veiet mot 2009 siden i fjor høst. Strategene på Youngstorget ville nok vært mer fornøyd med denne målingen om Sentio hadde registrert en merkbar økning i Arbeiderpartiets lojalitet.

Se nærmere Dagens Næringsliv 24. januar 2013 sidene 1, 6 og 7.

Nasjonale stortingsmålinger opptatt januar 2013 - veiet mot stv 2009 - Ap vs H vs Frp

Fem målinger publisert 10-24 januar

Ap H Frp H+Frp Publisert
Norstat/NRK 28,5 33,2 17,8 51 10.jan
Norfakta/Nationen/Klassekampen 27,1 33,7 17,1 50,8 12.jan
TNS Gallup/TV2 29,2 32,2 16,8 49 15.jan
Opinion Perduco/ANB 28,7 35,2 15,4 50,6 17.jan
Sentio/Dagens Næringsliv 29,6 29,5 20 49,5 24.jan
Snitt fire første – Norstat, Norfakta, Gallup, Opinion 28,4 33,6 16,8 50,4
Snitt alle fem – Norstat, Norfakta, Gallup, Opinion, Sentio 28,6 32,8 17,4 50,2

Sentio/Sunnmørsposten publisert 2. januar 2013 er holdt utenfor - målingen ble opptatt i desember
De fire første er opptatt før terrorangrepet i Algerie.
Den femte (Sentio/DN) er i hovedsak opptatt under og etter terrorangrepet.

Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012

Alle tall er avrundet

Medium/byrå Publisert Lojalitet Måling
TV2/Gallup 03.sep 64 28,1
NRK/Norstat 06.sep 63 27,7
Nat/KK/Norfakta 08.sep 61 29,1
TV2/Gallup 01.okt 60 28,4
Nat/KK/Norfakta 08.okt 61 28,1
DN/Sentio 19.okt 60 26,4
VL/Norstat 25.okt 63 25,6
TV2/Gallup 05.nov 71 30,2
Nat/KK/Norfakta 12.nov 62 29,3
VL/Norstat 23.nov 69 31,8
TV2/Gallup 03.des 65 28,8
Nat/KK/Norfakta 08.des 61 29,6
Nat/KK/Norfakta 12.jan 61 27,1
TV2/Gallup 15.jan 65 29,2
DN/Sentio 24.jan 60 29,6

Avstand Ap vs Høyre

Målinger publisert januar 2013

Kilde Januar Forrige måling Publisert
Sunnmørsposten/Sentio 0,4 0,7 02.jan
NRK/Norstat 4,7 3,6 10.jan
Nationen/Klassekampen/Norfakta 6,6 1,7 12.jan
TV2/TNS Gallup 3 2,9 15.jan
ANB/Opinion Perduco 6,5 2,5 17.jan
VG/InFact 6,4 5,3 18.jan
Aftp/Adresseavisen/BT/Respons 13,6 6,5 21.jan
Dagens Næringsliv/Sentio -0,1 3,1 24.jan
Snitt 5,1 3,3

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene