Poll of polls

Solhjell inne

Publisert 10. desember 2012. Sist endret 10. desember 2012.

Sentio har - meget generøst - gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - veiet demografisk, men ikke politisk.

Fylke utjevning

Akershus leverte i 2009 ca 11 pst av stemmene nasjonalt. Med omtrent samme andel av de spurte i Sentios undersøkelse, beror byråets råtall i Akershus på rundt 2.000 spurte.

Basert på disse råtallene, fordeles distriktsmandatene til Høyre (syv), Arbeiderpartiet (fem), Fremskrittspartiet (to), Venstre og SV (begge ett) - det siste ved nummer to i landets utøvende makt, miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Avviket mellom Sentios råtall for 2012 og fylkesmålingen i september fra InFact for Romerikes Blad, Asker og Bærum Budstikke og Østlandets Blad er at SV er inne etter råtallene, på bekostning av Høyres åttende mandat.

Brytes snittet av landsmålingene så langt i desember ned på Akershus, er forskjellen at SV er ute, og at Fremskrittspartiet får tre mandater ved nedbrytingen.

Frp's råtall er som regel rundt resultatet i lokalvalget i fjor. Dette gjelder også Akershus, med fylkestingsvalg for Frp på 11,8 pst og råtall hos Sentio i år på 13,4 pst.

Råtall må leses med varsomhet, bl.a. at (i) barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn, (ii) jo mindre gruppe råtallene bygger på, desto større usikkerhet, og (iii) Sentios råtall beror på intervjuer i årets elleve første måneder. Hvis styrkeforholdet mellom partiene er endret vesentlig primo desember sammenlignet med snittet i 2012, vil Sentios råtall bare i liten grad reflektere eventuelle slike endringer.

Barometertallene for byråene som veier mot stv 2009 vil ofte ha Fremskrittspartiet (klart) høyere enn råtallet og Høyre lavere. Barometertallene for byråene som veier mot kvlg 2011 er ofte nærmere råtallene. Fasiten for hvilke byråer som treffer best, kommer valgnatten.

Sentio 18.000 spurte nasjonalt - trolig 2.000 spurte Akershus

Sentio råtall 2012 Distriktsmandater
Ap 30,5 5
Sp 3,5 0
SV 4,9 1
R 1 0
Frp 13,4 2
H 37,8 7
KrF 2,3 0
V 5,7 1

Svarprosent 79,3

Akershus fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 7 5 5 5 8 9 8 6 9 5
S2005 5 7 7 6 7 4 8 8 9 5 9 5
S2009 5 6 7 6 7 4 8 9 9 6 10 5
S2013 5 6 6 5 6 7 10 10 11 8 11 8
S2017 5 7 7 6 7 6 9 9 10 7 10 7
S2021 5 8 8 7 8 6 8 8 9 7 9 7
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InFact / RB / ØB / ABB 36/12 5 5 5 5 6 8 10 10 11 9 11 9
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 InFact / RB / ØB / ABB 36/12
Ap 33,2 33,1 25,8 28,3
Høyre 38,5 40,0 27,4 43,1
Frp 2,8 6,0 10,5 12,3
SV 4,9 5,5 6,8 3,5
Sp 6,6 4,9 8,8 2,5
KrF 5,7 4,8 2,0 2,5
Venstre 6,0 3,4 6,9 5,2
MDG 0,0 0,0 4,7 0,0
Rødt 0,6 0,7 3,9 1,1
Andre 1,6 1,5 3,1 1,5
R+SV+Ap+Sp 45,4 44,2 45,4 35,4
Frp+H+KrF+V 53,0 54,2 46,8 63,1
Sp+KrF+V 18,3 13,2 17,7 10,2
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner