Poll of polls

Ap's lojalitet 61

Publisert 9. desember 2012. Sist endret 9. desember 2012.

Fakta om målingen
Norfakta for Nat. / KK.
OEEV
Ap29,60,33,3
H31,3-0,410,9
Frp18,40,66,8
SV4,1-0,4-3,5
Sp4,4-0,5-9,1
KrF4,8-0,21,0
V4,90,40,3
MDG0,9-0,1-3,0
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling - Norfakta for Nationen og Klassekampen, publisert 8. desember 2012.

1) Nationen har - meget prisverdig - lagt ut Norfaktas bakgrunnstall, som bl.a. viser at Arbeiderpartiets situasjon er i hovedsak uendret - sammenlignet med hovedtendensen på målingene annet halvår.

2) Ap's lojalitet mot stv 2009 er iflg Norfakta på 61. Av partiets 2009-velgere svarer 13 pst at de vil stemme Høyre.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 29,6 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 31,3 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.
  • Venstre har hatt fremgang 3 målinger på rad hos dette instituttet.
  • KrFs nivå på 4,8 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 4,4 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.

3) Av Fremskrittspartiets 2009-velgere svarer 26 pst at de vil stemme Høyre.

4) Disse overgangene fra Ap og Frp står samlet for over ti prosentpoeng av Høyres vekst mot 2009 som iflg Norfakta er på fjorten prosentpoeng.

Partiutvikling sammenlignet med forrige valg

5) Overgangene fra Ap til Høyre er stadig stortingsvalgets "battleground". Kampen mellom Jens Stoltenberg og Erna Solberg står om denne velgergruppen, som både på Norfaktas desember-måling og en rekke andre målinger hittil har vært rundt eller i overkant av 100.000 velgere.

6) Endringene på denne målingen. sammenlignet med november-barometeret fra samme kilde, er for alle partiene mindre enn ett prosentpoeng.

Se nærmere om Norfaktas måling, Nationen 8. desember 2012 sidene 4-5 og Klassekampen samme dag sidene 6-7.

Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012

Alle tall er avrundet

Medium/byrå Publisert Lojalitet Måling
TV2/Gallup 03.sep 64 28,1
NRK/Norstat 06.sep 63 27,7
Nat/KK/Norfakta 08.sep 61 29,1
TV2/Gallup 01.okt 60 28,4
Nat/KK/Norfakta 08.okt 61 28,1
DN/Sentio 19.okt 60 26,4
VL/Norstat 25.okt 63 25,6
TV2/Gallup 05.nov 71 30,2
Nat/KK/Norfakta 12.nov 62 29,3
VL/Norstat 23.nov 69 31,8
TV2/Gallup 03.des 65 28,8
Nat/KK/Norfakta 08.des 61 29,6

Avstand Høyre vs Arbeiderpartiet - desember 2012

Desember November Publisert
TV2/Gallup 2,9 5 03.des
VG/InFact 1,7 3,8 05.des
NRK/Norstat 3,6 6,7 06.des
Nat/KK/Norfakta 1,7 2,4 08.des
Snitt 2,5 4,5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap