Poll of polls

Sp holder 2009 i Innlandet

Publisert 7. desember 2012. Sist endret 7. desember 2012.

Sentio har - meget generøst - gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - veiet demografisk, men ikke politisk.

Fylke utjevning

Oppland leverte i 2009 ca 4 pst av stemmene nasjonalt. Med omtrent samme andel av de spurte i Sentios undersøkelse, beror byråets råtall i Oppland på 700 spurte.

Basert på disse råtallene, fordeles distriktsmandatene til Arbeiderpartiet (tre), Høyre (to) og Senterpartiet (ett).

Sees Hedmark og Oppland samlet, og hvis Sentios råtall svarer til Senterpartiets nivå, holder Sp (nesten) 2009-nivået i Innlandet.

Sammenlignes Sentios råtall med de to siste fylkesmålingene (Sentio/OA i sept og MI/GD i okt), svarer råtallene til Ap, Høyre og Sp omtrent til snittet på disse målingene. Frp's råtall er svakere enn barometertallene på fylkesmålingene i Oppland. Forklaringen kan (delvis) være veiing mot 2009.

Frp's råtall er som regel rundt resultatet i lokalvalget i fjor. Dette gjelder også Oppland, med fylkestingsvalg for Frp på 7,8 pst og råtall hos Sentio i år på 9,1 pst.

Råtall må leses med varsomhet, bl.a. at (i) barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn, (ii) jo mindre gruppe råtallene bygger på, desto større usikkerhet, og (iii) Sentios råtall beror på intervjuer i årets elleve første måneder. Hvis styrkeforholdet mellom partiene er endret vesentlig primo desember sammenlignet med snittet i 2012, vil Sentios råtall bare i liten grad reflektere eventuelle slike endringer.

Barometertallene for byråene som veier mot stv 2009 vil ofte ha Fremskrittspartiet (klart) høyere enn råtallet og Høyre lavere. Barometertallene for byråene som veier mot kvlg 2011 er ofte nærmere råtallene. Fasiten for hvilke byråer som treffer best, kommer valgnatten.

Sentio 18.000 spurte nasjonalt - trolig 700 spurte i Oppland

Sentio råtall 2012 Distriktsmandater
Ap 39,3 3
Sp 10,5 1
SV 4,5 0
R 0,8 0
Frp 9,1 0
H 25,7 2
KrF 4,3 0
V 4,9 0

Svarprosent Oppland 75,0

Oppland fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2005 4 5 5 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2009 3 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2013 3 4 4 4 5 1 2 2 3 2 3 2
S2017 2 4 4 4 5 1 2 2 3 2 3 2
S2021 2 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MI / GD 40/12 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / OA 36/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / OA 23/12 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 22/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 6/12 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / OA 1/12 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 6/11 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 24/10 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 6/10 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 MI / GD 22/12 Sentio / OA 23/12 Sentio / OA 36/12 MI / GD 40/12
Ap 50,3 52,0 35,0 36,7 37,8 43,3 37,2
Høyre 16,3 18,5 12,5 24,2 23,4 26,7 22,8
Frp 0,7 2,6 8,6 15,9 14,3 10,3 16,3
SV 3,7 3,7 5,6 3,3 4,7 3,6 3,5
Sp 16,6 0,0 26,0 9,8 10,7 8,0 10,8
KrF 7,2 6,6 1,6 4,1 2,1 3,3 2,4
Venstre 3,8 0,0 2,4 3,1 3,9 2,1 2,5
MDG 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,5 0,0
Rødt 0,0 0,3 3,6 0,5 1,3 0,5 1,2
Andre 1,5 16,4 2,5 1,5 1,6 1,8 2,2
R+SV+Ap+Sp 70,6 56,0 70,2 50,3 54,5 55,4 52,7
Frp+H+KrF+V 27,9 27,6 25,0 47,3 43,7 42,4 44,0
Sp+KrF+V 27,6 6,6 29,9 17,0 16,7 13,4 15,7
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner