Poll of polls

TV2 og VG vs NRK

Publisert 6. desember 2012. Sist endret 6. desember 2012.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap27,1-0,10,8
H30,7-3,210,3
Frp21,63,410,0
SV3,9-0,1-3,7
Sp4,10,2-9,4
KrF4,5-1,50,7
V4,91,40,3
MDG1,11,1-2,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte ikke registrert.

Landsomfattende stortingsmåling - Norstat for NRK - publisert 6. desember 2012.

1) Regjeringspartiene måles til 35,1 pst. Av de nærmere 150 nasjonale stortingsmålingene etter kommunevalget er denne på delt tredjeplass av de svakeste for Ap+Sp+SV samlet.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 27,1 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 30,7 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 4,5 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 4,1 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • MDGs nivå på 1,1 pst ville blitt partiets beste siden krigen.

2) Av disse nærmere 150 målingene er dagens notering for Fremskrittspartiet på 21,6 pst partiets nest sterkeste etter kommunevalget.

3) Norstats to siste målinger for Høyre er 27,0 (Vårt Land 23. nov) og 30,7 (NRK 6. des).

4) Sammenlignes NRKs måling med snittet av målingene fra TV2/Gallup (3. des) og VG/InFact (5. des) er avvikene betydelige, særlig for Frp. Basert på TV2 og VG, må minst tre partier inngå i et eventuelt nytt flertall. Basert på NRK, har Frp og Høyre et solid flertall.

Konstellasjoner

5) Med så store utslag og varierende nivåer, ville det vært naturlig om NRK presenterte bakgrunnstall fra sin måling. Statskanalen har iflg nettsaken brukt tre journalister på denne saken, men leverer ikke ett eneste bakgrunnstall til leserne. NRK kan ikke være bekjent av en slik dekning.

6) Forskjellene mellom byråene for særlig Frp var et tema i "Politisk kvarter" på NRK/P2 i dag. Professor Bernt Aardal hevdet at avvikene svekker informasjonsverdien av målingene, at forskjellene kan få betydning for dekningen av sentrumspartiene i valgkampen, og at avvikene er et problem for bransjen som den bør sette seg sammen for å diskutere.

7) ) Slik vi ser det i pollofpolls.no, må forskjellene i hovedsak sees i lys av en reell faglig uenighet i bransjen, bl.a. om stortingsmålinger bør ha stv 2009 eller kvlg 2011 som referansevalg. Uenigheten mellom byråene er en type uenighet som må antas å være innenfor rammene for det faglig forsvarlige skjønn som knytter seg til denne typen undersøkelser. En slik faglig uenighet bør ikke feies under teppet ved at byråene "setter seg sammen". Faglig uenighet bør løftes frem i det offentlige rom, og bør debatteres og analyseres. Slik debatt og analyse vil bidra til at publikum i større grad kan etterprøve partimålinger.

8) Uenigheten mellom byråene bør bli et tema mediene viser økende oppmerksomhet. I egenskap av oppdragsgivere for partimålinger har mediene hittil vist liten vilje til aktivt å gå inn i grunnlaget for byråenes metodevalg.

9) Mediene som er oppdragsgivere for målinger bør i større grad presentere grunnlaget for særlig den politiske vektingen av materialet. I dagens "Politisk Kvarter" på NRK ble det hevdet at dette metodevalget angivelig er "forretningshemmeligheter". Hvis mediene som oppdragsgivere for målinger krever åpenhet om denne vektingen, er det neppe sannsynlig at byråene vil påberope seg at dette er en "hemmelighet". Byråer som holder tilbake slikt materiale dersom oppdragsgiverne krever dette, vil risikere å tape tillit.

10) Av byråene skal Sentio ha honnør for å åpne for publisering av råtallene (etter demografisk vekting, før politisk vekting) av byråets 18.000 intervjuer i nasjonale stortingsmålinger fra januar til november i år. Kunnskap om råtall bidrar til å gi innsikt i betydningen av den politiske vektingen av materialet. Hvis andre byråer viser tilsvarende åpenhet, og hvis mediene aktivt søker informasjon om byråenes metodevalg, kan publikum få et enda bedre grunnlag for å vurdere velgernes vandringer.

TV2 og VG vs NRK - desember 2012

NRK/Norstat Snitt TV2/Gallup og VG/InFact Sentio råtall 2012
Ap 27,1 30,1 30,7
Sp 4,1 5,3 5,4
SV 3,9 3,8 5,2
R 1,6 1,7 1,5
Frp 21,6 13,3 10,7
H 30,7 32,4 33,5
KrF 4,5 5,6 6
V 4,9 5,7 5,6
Ap+Sp+SV 35,1 39,2 41,3
Frp+H 52,3 45,7 44,2
Frp+H+KrF+V 61,7 57 55,8

Sentios råtall 2012 beror på 18.000 intervjuer i nasjonale stortingsmålinger januar-november 2012

Frps sterkeste målinger siden 1. oktober 2011

Måling Dato Frp
Norstat/NRK 12/7-2012 22,8
Norstat/NRK 6/12-2012 21,6
Norstat/NRK 9/8-2012 21,4
Sentio/DN 19/10-2012 21,1
Norstat/VL 20/4-2012 20,7
Sentio/DN 16/11-2012 20,4
Norstat/NRK 6/9-2012 19,9
Sentio/DN 16/3-2012 19,7
Norstat/VL 25/10-2012 19,7
Norstat/VL 23/8-2012 19,6
| Last ned

Ap+SV+Sps svakeste målinger siden 1. oktober 2011

Måling Dato Ap+SV+Sp
Norstat/VL 25/10-2012 34,2
Sentio/DN 19/10-2012 34,2
Norstat/NRK 8/11-2012 35,1
Norstat/NRK 6/12-2012 35,1
Norfakta/Nat. / KK 11/6-2012 35,3
InFact/VG 25/10-2012 35,5
Opinion/ANB 18/10-2012 35,8
Norstat/NRK 6/9-2012 35,9
Verian/TV2 3/9-2012 35,9
Norfakta/Nat. / KK 8/10-2012 36,0
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene