Poll of polls

Hjemdal inne

Publisert 4. desember 2012. Sist endret 4. desember 2012.

Sentio har - meget generøst - gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - veiet demografisk, men ikke politisk.

Fylke utjevning

Østfold leverte i 2009 ca 5,5 pst av stemmene nasjonalt. Med omtrent samme andel av de spurte i Sentios undersøkelse, beror byråets råtall i Østfold på rundt 1.000 spurte.

Basert på disse råtallene, fordeles distriktsmandatene til Arbeiderpartiet (tre), Høyre (tre), Fremskrittspartiet (ett), og Kristelig Folkeparti ved Line Henriette Hjemdal vinner såvidt sistemandatet.

Avviket mellom Sentios råtall for 2012 og fylkesmålingen fra Sentio / Fredriksstad Blad / Moss Avis i juni er lite for Arbeiderpartiet.

For Høyre er råtallet sterkere enn barometertallet på fylkesmålingen, motsatt for Fremskrittspartiet. Høyre fikk 25,1 pst i fylkestingsvalget i Østfold mot 27,9 pst nasjonalt. Det er derfor mulig at partiet kan være overvurdert i råtallene i Østfold fra Sentio på 33 pst - mot Høyres 33,5 pst nasjonalt i disse råtallene. Vi viser til de generelle reservasjonene når det gjelder vurderingen av råtall.

Frp's råtall er som regel rundt resultatet i lokalvalget i fjor. Dette gjelder også Østfold, med fylkestingsvalg for Frp på 12,9 pst og råtall hos Sentio i år på 11,5 pst.

Kristelig Folkeparti har løfterike råtall også i Østfold, og vinner distriktsmandat hvis råtallene svarer til valgresultatet neste år. Line Henriette Hjemdal vant i 2009 utjevningsmandatet i fylket.

Råtall må leses med varsomhet, bl.a. at (i) barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn, (ii) jo mindre gruppe råtallene bygger på, desto større usikkerhet, og (iii) Sentios råtall beror på intervjuer i årets elleve første måneder. Hvis styrkeforholdet mellom partiene er endret vesentlig primo desember sammenlignet med snittet i 2012, vil Sentios råtall bare i liten grad reflektere eventuelle slike endringer.

Barometertallene for byråene som veier mot stv 2009 vil ofte ha Fremskrittspartiet (klart) høyere enn råtallet og Høyre lavere. Barometertallene for byråene som veier mot kvlg 2011 er ofte nærmere råtallene. Fasiten for hvilke byråer som treffer best, kommer valgnatten.

Sentio 18.000 spurte nasjonalt - trolig 1.000 spurte i Østfold

Sentio råtall 2012 Distriktsmandater
Ap 33,9 3
Sp 4,3 0
SV 3,7 0
R 0,5 0
Frp 11,5 1
H 33,1 3
KrF 7,3 1
V 4,5 0

Svarprosent Østfold 78,2

Østfold fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 3 4 3 3 2 4 5 4 3 5 2
S2005 3 4 5 4 4 1 4 5 4 2 5 1
S2009 4 4 5 5 5 1 4 5 4 2 5 1
S2013 3 3 4 4 4 3 5 6 5 4 6 3
S2017 3 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 2
S2021 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / FB / MA 26/12 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / FB / MA 26/12
Ap 44,0 45,3 30,5 36,4
Høyre 26,4 28,5 18,7 22,7
Frp 0,9 3,7 12,7 23,2
SV 2,9 3,3 6,1 4,1
Sp 8,1 6,7 14,1 5,0
KrF 11,4 9,1 3,3 4,3
Venstre 3,3 2,4 2,9 2,6
MDG 0,0 0,0 3,0 0,0
Rødt 0,3 0,4 4,6 1,0
Andre 2,8 0,7 4,2 0,7
R+SV+Ap+Sp 55,3 55,7 55,3 46,5
Frp+H+KrF+V 41,9 43,6 37,6 52,8
Sp+KrF+V 22,7 18,2 20,4 11,9
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner