Poll of polls

Ap vs Høyre i Buskerud

Publisert 3. desember 2012. Sist endret 3. desember 2012.

Sentio har - meget generøst - gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - veiet demografisk, men ikke politisk.

Fylke utjevning

Buskerud leverte i 2009 over fem pst av stemmene nasjonalt. Med omtrent samme andel av de spurte i Sentios undersøkelse, beror byråets råtall i Buskerud på ca. 950 spurte.

Basert på disse råtallene, fordeles distriktsmandatene til Høyre (fire), Arbeiderpartiet (tre) og Frp (ett).

Arbeiderpartiets nivå på Sentios råtall blant byråets spurte i Buskerud er omtrent som på fylkesmålingen til Sentio / Drammens Tidende / Ringerikes Blad / Laagendalsposten / Hallingdølen i september.

Høyres nivå i Buskerud er sterkere i råtallene enn på barometertallene på denne fylkesmålingen, Frp svakere. Blant årsakene til forskjellen er trolig at fylkesmålingen ble veiet mot 2009.

Basert på Sentios råtall i Buskerud, har Ap og Høyre begge tre mandater inne, og det partiet av disse to som blir størst i fylket, kan komme til å sende fire representanter til Løvebakken 2013 - 2017.

Råtall må leses med varsomhet, bl.a. at (i) barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn, (ii) jo mindre gruppe råtallene bygger på, desto større usikkerhet, og (iii) Sentios råtall beror på intervjuer i årets elleve første måneder. Hvis styrkeforholdet mellom partiene er endret vesentlig primo desember sammenlignet med snittet i 2012, vil Sentios råtall bare i liten grad reflektere eventuelle slike endringer.

Barometertallene for byråene som veier mot stv 2009 vil ofte ha Fremskrittspartiet (klart) høyere enn råtallet og Høyre lavere. Barometertallene for byråene som veier mot kvlg 2011 er ofte nærmere råtallene. Fasiten for hvilke byråer som treffer best, kommer valgnatten.

Sentio 18.000 spurte nasjonalt - trolig rundt 950 spurte i Buskerud

Sentio råtall 2012 Distriktsmandater
Ap 30,6 3
Sp 5,2 0
SV 2,9 0
R 0,8 0
Frp 11,2 1
H 38,8 4
KrF 3,9 0
V 6,3 0

Svarprosent Buskerud 79,3

Buskerud fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2
S2005 4 6 6 5 5 1 3 3 3 1 3 1
S2009 4 5 5 5 5 2 4 4 4 2 4 2
S2013 3 4 4 4 4 3 5 5 5 3 5 3
S2017 3 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 2
S2021 3 5 5 4 4 2 3 3 3 2 3 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / DT / RB / LP / HD 36/12 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / DT 1/12 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / DT 1/12 Sentio / DT / RB / LP / HD 36/12
Ap 43,0 43,7 28,4 34,5 31,5
Høyre 31,2 32,3 22,0 30,3 33,2
Frp 1,4 4,7 12,2 18,2 20,0
SV 3,3 3,9 5,6 2,2 3,7
Sp 8,2 0,0 16,1 4,7 3,9
KrF 6,4 5,5 2,3 3,4 2,8
Venstre 2,9 0,0 3,6 4,5 3,7
MDG 0,0 0,0 3,0 0,0 0,2
Rødt 0,2 0,4 3,5 0,3 0,4
Andre 3,4 9,5 3,2 1,9 0,6
R+SV+Ap+Sp 54,7 48,0 53,6 41,7 39,5
Frp+H+KrF+V 41,9 42,5 40,2 56,4 59,7
Sp+KrF+V 17,5 5,5 22,1 12,6 10,4
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner