Poll of polls

Ap vs Frp vs KrF i Telemark

Publisert 2. desember 2012. Sist endret 2. desember 2012.

Sentio har - meget generøst - gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - veiet demografisk, men ikke politisk.

Fylke utjevning

Telemark leverte i 2009 tre-fire pst av stemmene nasjonalt. Med omtrent samme andel av de spurte i Sentios undersøkelse, beror byråets råtall i Telemark på over 600 spurte.

Basert på disse råtallene, fordeles distriktsmandatene til Arbeiderpartiet (to), Høyre (to) og Frp (ett).

Arbeiderpartiets nivå på Sentios råtall blant byråets spurte i Telemark i år, er omtrent som på de to siste fylkesmålingene (TNS Gallup / Telemarksavisa og Norfakta / Varden).

Høyres nivå er omtrent som på Gallups måling. Gallup veiet målingen i Telemark mot 2011, og da vil erfaringsmessig barometertallene være nær råtallene. KrF gjør det skarpere på Sentios råtall i Telemark enn på fylkesmålingene.

Fremskrittspartiets råtall under ti pst må sees på bakgrunn av at partiets råtall nasjonalt blant Sentios 18.000 spurte var på 10,7 pst - mindre enn halvparten av Frp's oppslutning i valget 2009. Med et slikt nasjonalt nivå i råtall, vil Frp i mange fylker se svake råtall. For Frp er spørsmålet i Telemark - som i landet ellers - om byråene som veier mot 2009, hvor Frp's barometertall er vesentlig sterkere enn råtallene, treffer bedre enn byråene som veier mot 2011.

Basert på Sentios råtall i Telemark, kjemper tre partier om sistemandatet - Frp, KrF og Ap. Etter råtallene vil sistemandatet tilfalle Frp - knapt foran KrF og Ap. De to sistnevnte mangler etter disse råtallene rundt 500 stemmer på å vinne sistemandatet, som for Ap eventuelt vil bli tredjemandatet i fylket.

Råtall må leses med varsomhet, bl.a. at (i) barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn, (ii) jo mindre gruppe råtallene bygger på, desto større usikkerhet, og (iii) Sentios råtall beror på intervjuer i årets elleve første måneder. Hvis styrkeforholdet mellom partiene er endret vesentlig primo desember sammenlignet med snittet i 2012, vil Sentios råtall bare i liten grad reflektere eventuelle slike endringer.

Barometertallene for byråene som veier mot stv 2009 vil ofte ha Fremskrittspartiet (klart) høyere enn råtallet og Høyre lavere. Barometertallene for byråene som veier mot kvlg 2011 er ofte nærmere råtallene. Fasiten for hvilke byråer som treffer best, kommer valgnatten.

Sentio 18.000 spurte nasjonalt - trolig over 600 i Telemark

Sentio råtall 2012 Distriktsmandater
Ap 33 2
Sp 5,6 0
SV 5,2 0
R 1,7 0
Frp 9,4 1
H 31,4 2
KrF 8,9 0
V 3,4 0

Svarprosent Telemark 78,4

Telemark fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 3 4 3 3 1 2 3 2 2 3 1
S2005 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1
S2009 3 3 4 4 4 1 2 3 2 2 3 1
S2013 3 3 4 4 4 1 2 3 2 2 3 1
S2017 2 3 4 4 4 1 2 3 2 2 3 1
S2021 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norfakta / Varden 47/12 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
Verian / TA 44/12 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
Verian / TA 42/11 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Verian / TA 46/10 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
Verian / TA 43/09 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 Verian / TA 46/10 Verian / TA 42/11 Verian / TA 44/12 Norfakta / Varden 47/12
Ap 44,7 46,2 30,8 38,6 41,4 35,6 35,5
Høyre 20,7 23,0 15,7 19,1 27,0 31,1 24,4
Frp 0,9 2,5 12,7 22,3 9,8 12,4 18,0
SV 5,5 6,1 6,1 4,8 4,2 4,2 3,6
Sp 6,4 0,0 16,5 4,5 5,7 3,6 5,4
KrF 12,6 10,8 4,5 5,2 6,0 4,6 5,9
Venstre 5,2 0,0 2,3 2,8 3,6 5,0 2,2
MDG 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,3 0,5 4,6 2,4 1,7 1,6 2,0
Andre 3,7 11,0 4,0 0,3 0,6 1,9 3,0
R+SV+Ap+Sp 56,9 52,7 58,1 50,3 53,0 45,0 46,5
Frp+H+KrF+V 39,4 36,2 35,1 49,4 46,4 53,1 50,5
Sp+KrF+V 24,2 10,8 23,2 12,5 15,3 13,2 13,5
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner