Poll of polls

Høyre vs KrF og Frp i Aust-Agder

Publisert 1. desember 2012. Sist endret 1. desember 2012.

Sentio har - meget generøst - gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - veiet demografisk, men ikke politisk.

Fylke utjevning

Aust-Agder leverte i 2009 vel to pst av stemmene nasjonalt. Med omtrent samme andel av de spurte i Sentios undersøkelse, beror byråets råtall i Aust-Agder på rundt 400 spurte.

Basert på disse råtallene, fordeles distriktsmandatene til Høyre (to) og Arbeiderpartiet (ett).

Forskjellen mellom Sentios råtall for 2012 og fylkesmålingen fra InFact / Agderposten i juni er innenfor normale variasjoner.

Både etter Sentios råtall og denne fylkesmålingen, kjemper tre partier om sistemandatet - Høyre, KrF og Frp. Etter fylkesmålingen ville Frp ville vinne dette. Etter Sentios råtall vil sistemandatet tilfalle Høyre, knapt foran KrF.

Råtall må leses med varsomhet, bl.a. at (i) barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn, (ii) jo mindre gruppe råtallene bygger på, desto større usikkerhet, og (iii) Sentios råtall beror på intervjuer i årets elleve første måneder. Hvis styrkeforholdet mellom partiene er endret vesentlig i ultimo november sammenlignet med snittet i 2012, vil Sentios råtall bare i liten grad reflektere eventuelle slike endringer.

Barometertallene for byråene som veier mot stv 2009 vil ofte ha Fremskrittspartiet (klart) høyere enn råtallet og Høyre lavere. Barometertallene for byråene som veier mot kvlg 2011 er ofte nærmere råtallene. Fasiten for hvilke byråer som treffer best, kommer valgnatten.

Sentio 18.000 spurte nasjonalt 2012 - trolig ca. 400 spurte i Aust-Agder

Sentio råtall 2012 Distriktsmandater
Ap 28,4 1
Sp 4,2 0
SV 3,9 0
R 0,5 0
Frp 12 0
H 33,8 2
KrF 13,1 0
V 3,8 0

Svarprosent Aust-Agder 78,9

Aust-Agder fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1
S2005 2 2 3 3 3 0 1 2 1 1 2 0
S2009 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1
S2013 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1
S2017 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1
S2021 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InFact / Agderp 25/12 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Fevennen 13/12 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Agderp 46/10 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 InFact / Agderp 46/10 Respons / Fevennen 13/12 InFact / Agderp 25/12
Ap 33,5 34,4 24,5 27,5 27,7 25,9
Høyre 26,4 31,9 20,2 23,3 28,6 31,7
Frp 2,8 4,8 13,3 29,4 15,4 15,8
SV 1,7 2,3 5,5 3,3 4,2 3,2
Sp 8,3 5,3 13,5 3,2 5,0 5,7
KrF 16,2 16,6 8,7 7,7 10,9 8,6
Venstre 6,3 3,9 3,2 3,8 7,0 6,8
MDG 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,2 3,7 1,1 0,6 0,7
Andre 4,8 0,6 4,2 0,8 0,6 1,5
R+SV+Ap+Sp 43,5 42,2 47,3 35,1 37,5 35,5
Frp+H+KrF+V 51,7 57,2 45,4 64,2 61,9 62,9
Sp+KrF+V 30,8 25,8 25,5 14,7 22,9 21,1
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner