Poll of polls

Fire KrF fra Hordaland og Rogaland?

Publisert 30. november 2012. Sist endret 30. november 2012.

Sentio har - meget generøst - gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - veiet demografisk, men ikke politisk.

Fylke utjevning

Rogaland leverte i 2009 over åtte pst av stemmene nasjonalt. Med omtrent samme andel av de spurte i Sentios undersøkelse, beror byråets råtall i Rogaland på rundt 1.500 spurte.

Etter Sentios råtall er Kristelig Folkeparti nær ved å vinne to mandater i både Hordaland og Rogaland.

Det er forholdsvis små avvik mellom Sentios råtall i Rogaland og fylkesmålingen fra Respons/Stavanger Aftenblad i september. Den største forskjellen er at Senterpartiet er sterkere i Sentios råtall.

Råtall må leses med varsomhet, bl.a. at (i) barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn, (ii) jo mindre gruppe råtallene bygger på, desto større usikkerhet, og (iii) Sentios råtall beror på intervjuer i årets elleve første måneder. Hvis styrkeforholdet mellom partiene er endret vesentlig ultimo november sammenlignet med snittet i 2012, vil Sentios råtall bare i liten grad reflektere eventuelle slike endringer.

Barometertallene for byråene som veier mot stv 2009 vil ofte ha Fremskrittspartiet (klart) høyere enn råtallet og Høyre lavere. Barometertallene for byråene som veier mot kvlg 2011 er ofte nærmere råtallene. Fasiten for hvilke byråer som treffer best, kommer valgnatten.

Sentio 18.000 intervjuer nasjonalt - trolig rundt 1.500 i Rogaland

Sentio råtall 2012 Distriktsmandater
Ap 24,3 3
Sp 6,3 1
SV 3,3 0
R 0,7 0
Frp 12,2 2
H 36,1 5
KrF 10,6 1
V 5,3 1

Svarprosent Rogaland 80,4

Rogaland fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 4 6 5 5 3 5 7 5 5 7 3
S2005 3 5 7 6 7 2 5 7 6 5 8 3
S2009 3 5 6 5 5 3 7 8 7 4 8 3
S2013 3 4 6 6 7 4 7 9 8 7 10 5
S2017 4 6 7 6 6 4 7 8 7 5 8 4
S2021 3 6 7 6 6 4 6 7 6 5 7 4
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Aftenbladet 36/12 3 3 4 4 5 6 8 9 9 8 10 7
Respons / SA/HA 13/12 3 3 5 5 6 4 6 8 7 7 9 5
Respons / SA/HA 13/10 3 4 5 5 5 4 7 8 7 5 8 4
Respons / SA/HA 51/09 3 4 5 4 4 3 7 8 7 4 8 3
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Respons / SA/HA 51/09 Respons / SA/HA 13/10 Respons / SA/HA 13/12 Respons / Aftenbladet 36/12
Ap 26,1 27,1 22,4 nan 19,7 24,9 23,6 22,4 23,0
Høyre 31,6 33,7 23,9 nan 28,0 24,1 28,8 32,5 37,8
Frp 2,9 8,0 16,8 nan 14,7 25,0 24,4 17,6 14,7
SV 2,8 3,4 5,1 nan 4,4 5,8 3,9 3,9 2,7
Sp 7,6 7,1 10,4 nan 5,9 4,2 5,3 4,5 3,5
KrF 17,5 15,7 8,1 nan 8,7 10,1 9,0 12,4 9,7
Venstre 4,6 3,7 3,5 nan 3,2 4,6 2,7 5,3 5,4
MDG 0,0 0,0 2,4 nan 2,6 0,0 0,0 0,0 1,3
Rødt 0,2 0,3 3,7 nan 3,0 0,2 0,9 0,6 0,7
Andre 6,6 0,9 3,7 nan 9,7 1,1 1,4 0,8 1,2
R+SV+Ap+Sp 36,8 37,9 41,6 nan 33,1 35,1 33,7 31,4 29,9
Frp+H+KrF+V 56,6 61,2 52,3 nan 54,6 63,8 64,9 67,8 67,6
Sp+KrF+V 29,8 26,5 22,0 nan 17,8 18,9 17,0 22,2 18,6
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner