Poll of polls

Navarsete inne

Publisert 29. november 2012. Sist endret 29. november 2012.

Sentio har - meget generøst - gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - veiet demografisk, men ikke politisk.

Fylke utjevning

Sogn og Fjordane leverte i 2009 vel to pst av stemmene nasjonalt. Med omtrent samme andel av de spurte i Sentios undersøkelse, beror byråets råtall i Sogn og Fjordane på rundt 400 spurte.

Basert på disse råtallene, fordeles distriktsmandatene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet (ved partileder Navarsete) og Høyre.

Sammenlignet med de tre fylkesmålingene fra fjordfylket i år (to fra Respons/Bergens Tidende og en fra InFact/Frp), er den største forskjellen at Sentios råtall er markert sterkere for Senterpartiet.

Høyres råtall hos Sentio er omtrent som de to første fylkesmålingene i Sogn og Fjprdane i år, men klart lavere enn den ekstreme målingen fra Respons/Bergens Tidende i oktober.

Råtall må leses med varsomhet, bl.a. at (i) barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn, (ii) jo mindre gruppe råtallene bygger på, desto større usikkerhet, og (iii) Sentios råtall beror på intervjuer i årets elleve første måneder. Hvis styrkeforholdet mellom partiene er endret vesentlig i ultimo november sammenlignet med snittet i 2012, vil Sentios råtall bare i liten grad reflektere eventuelle slike endringer.

Barometertallene for byråene som veier mot stv 2009 vil ofte ha Fremskrittspartiet (klart) høyere enn råtallet og Høyre lavere. Barometertallene for byråene som veier mot kvlg 2011 er ofte nærmere råtallene. Fasiten for hvilke byråer som treffer best, kommer valgnatten.

Sentio 18.000 intervjuer nasjonalt - trolig rundt 400 i Sogn og Fjordane

Sentio råtall 2012 Distriktsmandater
Ap 24,8 1
Sp 23 1
SV 6,6 0
R 0,4 0
Frp 7,1 0
H 21,1 1
KrF 8,4 0
V 7,9 0

Svarprosent Sogn og Fjordane 77,0

Sogn og Fjordane fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 1 3 4 3 3 1 1 2 1 2 2 1
S2005 2 3 3 3 4 0 1 1 2 1 2 1
S2009 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2013 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2
S2017 1 2 3 3 3 1 1 2 1 2 2 1
S2021 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / BT 42/12 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Respons / BT 11/12 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
InFact / Frp 11/12 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 InFact / Frp 11/12 Respons / BT 11/12 Respons / BT 42/12
Ap 25,7 31,0 26,5 26,3 31,5 27,4
Høyre 18,8 26,7 13,7 20,9 21,1 32,7
Frp 0,0 1,8 9,3 15,1 10,7 8,5
SV 2,6 3,6 5,9 3,9 5,5 4,4
Sp 18,1 14,0 28,4 20,2 13,6 13,1
KrF 12,1 15,4 3,8 6,7 7,0 6,9
Venstre 6,8 6,2 3,4 4,6 9,9 5,4
MDG 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,1 0,7 4,0 0,0 0,6 0,5
Andre 15,7 0,6 2,4 2,3 0,3 1,1
R+SV+Ap+Sp 46,5 49,4 64,8 50,4 51,2 45,4
Frp+H+KrF+V 37,8 50,0 30,3 47,3 48,7 53,5
Sp+KrF+V 37,1 35,6 35,7 31,5 30,5 25,4
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner