Poll of polls

Jenny Klinge holder mandatet

Publisert 29. november 2012. Sist endret 29. november 2012.

Sentio har - meget generøst - gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - veiet demografisk, men ikke politisk.

Fylke utjevning

Møre og Romsdal leverte i 2009 fem pst av stemmene nasjonalt. Med omtrent samme andel av de spurte i Sentios undersøkelse, beror byråets råtall i Møre og Romsdal på rundt 900 spurte.

Basert på disse råtallene, fordeles distriktsmandatene med tre til Høyre, to til Arbeiderpartiet, og ett til Frp, KrF og Sp - det siste ved en av Senterpartiets mer profilerte representanter, Jenny Klinge.

Sentios råtall for Møre og Romsdal har forholdsvis små avvik fra fylkesmålingen til Respons/Adresseavisen i september. Forskjellene er innenfor normale variasjoner.

Råtall må leses med varsomhet, bl.a. at (i) barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn, (ii) jo mindre gruppe råtallene bygger på, desto større usikkerhet, og (iii) Sentios råtall beror på intervjuer i årets elleve første måneder. Hvis styrkeforholdet mellom partiene er endret vesentlig i november sammenlignet med snittet i 2012, vil Sentios råtall bare i liten grad reflektere eventuelle slike endringer.

Barometertallene for byråene som veier mot stv 2009 vil ofte ha Fremskrittspartiet (klart) høyere enn råtallet og Høyre lavere. Barometertallene for byråene som veier mot kvlg 2011 er ofte nærmere råtallene. Fasiten for hvilke byråer som treffer best, kommer valgnatten.

Sentio 18.000 intervjuer nasjonalt i 2012 - trolig rundt 900 i Møre og Romsdal

Sentio råtall 2012 Distriktsmandater
Ap 25,5 2
Sp 7,6 1
SV 3,7 0
R 1,5 0
Frp 13,9 1
H 30,6 3
KrF 10,7 1
V 5,8 0

Svarprosent Møre og Romsdal 80,5

Møre og Romsdal fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 4 6 5 5 2 4 6 4 4 6 2
S2005 2 4 5 4 5 1 3 4 4 3 5 2
S2009 3 4 5 5 5 1 4 5 4 2 5 1
S2013 2 3 4 4 5 2 4 5 5 4 6 3
S2017 2 3 4 4 4 3 5 6 5 4 6 3
S2021 2 5 5 4 4 1 3 3 3 1 3 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Adressa 37/12 2 2 3 3 3 3 5 6 5 4 6 3
Sentio / SMP / TK / RB 27/12 2 3 4 4 4 2 4 5 4 3 5 2
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / SMP / TK / RB 27/12 Respons / Adressa 37/12
Ap 26,2 29,6 20,2 nan 16,2 25,1 24,4
Høyre 22,3 27,0 16,3 nan 19,0 25,1 34,8
Frp 0,5 3,3 22,1 nan 22,0 23,6 17,6
SV 2,4 3,3 6,3 nan 5,6 2,9 2,4
Sp 13,7 9,8 17,5 nan 9,6 9,3 5,8
KrF 17,2 18,9 5,3 nan 5,4 8,3 8,2
Venstre 10,5 7,1 2,9 nan 3,9 4,0 5,2
MDG 0,0 0,0 2,5 nan 2,8 0,0 0,2
Rødt 0,5 0,5 3,3 nan 2,1 1,0 0,2
Andre 6,7 0,5 3,7 nan 13,4 0,5 1,2
R+SV+Ap+Sp 42,8 43,1 47,3 nan 33,5 38,3 32,8
Frp+H+KrF+V 50,5 56,4 46,6 nan 50,3 61,0 65,8
Sp+KrF+V 41,4 35,8 25,7 nan 18,9 21,6 19,2
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner