Poll of polls

Venstre inne i Sør-Trøndelag

Publisert 28. november 2012. Sist endret 28. november 2012.

Sentio har - meget generøst - gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - veiet demografisk, men ikke politisk.

Fylke utjevning

Sør-Trøndelag leverte i 2009 seks pst av stemmene nasjonalt. Med omtrent samme andel av de spurte i Sentios undersøkelse, beror byråets råtall i Sør-Trøndelag på 1.000 - 1.100 spurte.

Basert på disse råtallene, fordeles de ni distriktsmandatene med fire til Arbeiderpartiet, tre til Høyre og ett til Frp og Venstre.

Sentios råtall for Sør-Trøndelag har forholdsvis små avvik fra fylkesmålingen til Respons/Adresseavisen i september. Forskjellene er innenfor normale variasjoner.

Råtall må leses med varsomhet, bl.a. at (i) barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn, (ii) jo mindre gruppe råtallene bygger på, desto større usikkerhet, og (iii) Sentios råtall beror på intervjuer i årets elleve første måneder. Hvis styrkeforholdet mellom partiene er endret vesentlig i ultimo november sammenlignet med snittet i 2012, vil Sentios råtall bare i liten grad reflektere eventuelle slike endringer.

Barometertallene for byråene som veier mot stv 2009 vil ofte ha Fremskrittspartiet (klart) høyere enn råtallet og Høyre lavere. Barometertallene for byråene som veier mot kvlg 2011 er ofte nærmere råtallene. Fasiten for hvilke byråer som treffer best, kommer valgnatten.

Sentio 18.000 intervjuer nasjonalt i 2012 - trolig over 1.000 spurte i Sør-Trøndelag

Sentio råtall 2012 Distriktsmandater
Ap 37,5 4
Sp 4 0
SV 5,3 0
R 2 0
Frp 8,6 1
H 28,5 3
KrF 5,6 0
V 6,5 1

Svarprosent Sør-Trøndelag 76,9

Sør-Trøndelag fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 7 5 5 2 3 4 3 3 4 2
S2005 4 6 7 6 6 1 3 4 3 2 4 1
S2009 4 6 7 6 6 1 3 4 3 2 4 1
S2013 4 6 6 5 5 2 4 4 4 2 4 2
S2017 4 6 6 5 6 2 3 3 4 3 4 3
S2021 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Adressa 36/12 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 Respons / Adressa 36/12
Ap 38,7 38,7 29,8 35,8
Høyre 25,5 29,3 16,5 31,8
Frp 1,0 3,0 8,6 11,2
SV 4,5 6,3 9,1 4,0
Sp 10,7 8,1 15,1 4,5
KrF 7,9 7,4 2,2 3,5
Venstre 5,1 5,0 4,4 5,9
MDG 0,0 0,0 4,8 0,0
Rødt 1,1 1,0 5,6 1,9
Andre 5,4 1,1 3,9 1,3
R+SV+Ap+Sp 55,1 54,2 59,7 46,2
Frp+H+KrF+V 39,5 44,7 31,6 52,4
Sp+KrF+V 23,7 20,5 21,6 13,9
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner