Poll of polls

Arnstad inne

Publisert 28. november 2012. Sist endret 28. november 2012.

Sentio har - meget generøst - gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - veiet demografisk, men ikke politisk.

Fylke utjevning

Nord-Trøndelag leverte i 2009 knapt tre pst av stemmene nasjonalt. Med omtrent samme andel av de spurte i Sentios undersøkelse, beror byråets råtall i Nord-Trøndelag på knapt 500 spurte.

Basert på disse råtallene, fordeles de fire distriktsmandatene med to til Arbeiderpartiet og ett til Høyre og Sp, sistnevnte ved statsråd Marit Arnstad.

Sentios råtall for Nord-Trøndelag har forholdsvis små avvik fra snittet av fylkesmålingene fra Sentio/Trønder-Avisa og Respons/Adresseavisen i september. Forskjellene er innenfor normale variasjoner.

Råtall må leses med varsomhet, bl.a. at (i) barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn, (ii) jo mindre gruppe råtallene bygger på, desto større usikkerhet, og (iii) Sentios råtall beror på intervjuer i årets elleve første måneder. Hvis styrkeforholdet mellom partiene er endret vesentlig ultimo november sammenlignet med snittet i 2012, vil Sentios råtall bare i liten grad reflektere eventuelle slike endringer.

Barometertallene for byråene som veier mot stv 2009 vil ofte ha Fremskrittspartiet (klart) høyere enn råtallet og Høyre lavere. Barometertallene for byråene som veier mot kvlg 2011 er ofte nærmere råtallene. Fasiten for hvilke byråer som treffer best, kommer valgnatten.

Sentio 18.000 spurte nasjonalt - trolig knapt 500 spurte i Nord-Trøndelag

Sentio råtall 2012 Distriktsmandater
Ap 37,3 2
Sp 15,3 1
SV 4,7 0
R 2,7 0
Frp 11 0
H 17,6 1
KrF 5 0
V 5 0

Svarprosent Nord-Trøndelag 77,9

Nord-Trøndelag fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 4 5 4 4 0 1 2 1 1 2 0
S2005 2 4 4 3 4 0 1 1 2 1 2 1
S2009 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2013 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2017 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2021 2 4 4 4 5 0 0 0 1 1 1 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Adressa 36/12 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 25/12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 16/12 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
Sentio / T-A 12/10 2 3 3 3 3 0 2 2 2 0 2 0
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / T-A 16/12 Sentio / T-A 25/12 Sentio / T-A 36/12 Respons / Adressa 36/12
Ap 40,1 42,7 33,6 42,2 39,1 36,3 40,2
Høyre 12,5 17,8 10,6 10,8 17,2 18,3 19,9
Frp 0,5 2,0 8,0 16,7 17,0 17,4 12,5
SV 3,0 4,5 5,7 5,1 3,5 5,2 3,8
Sp 21,0 0,0 28,8 17,2 13,4 13,6 12,8
KrF 6,4 0,0 2,3 2,9 3,8 3,7 3,9
Venstre 10,0 8,5 2,0 4,1 4,6 4,2 5,4
MDG 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,1 0,6 4,0 0,5 0,2 0,6 1,2
Andre 6,4 24,0 3,2 0,6 1,4 0,8 0,5
R+SV+Ap+Sp 64,2 47,8 72,1 65,0 56,2 55,7 58,0
Frp+H+KrF+V 29,4 28,2 22,9 34,5 42,6 43,6 41,7
Sp+KrF+V 37,4 8,5 33,1 24,2 21,8 21,5 22,1
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner