Poll of polls

Ap to i Troms

Publisert 22. november 2012. Sist endret 20. desember 2012.

Sentio har - meget generøst - gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - veiet demografisk, men ikke politisk.

Fylke utjevning

Troms leverte i 2009 rundt tre pst av stemmene nasjonalt. Med omtrent samme andel av de spurte i Sentios undersøkelse, beror byråets råtall i Troms på 500-600 spurte.

Troms er blant fylkene som færre distriktsmandater i 2013. Sentios råtall gir Arbeiderpartiet to distriktsmandater, i likhet med fylkesmålingene i Troms i år (InFact/Nordlys og Respons/A-pressen).

Råtall må leses med varsomhet, bl.a. at (i) barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn, (ii) jo mindre gruppe råtallene bygger på, desto større usikkerhet, og (iii) Sentios råtall beror på intervjuer i årets elleve første måneder. Hvis styrkeforholdet mellom partiene er endret vesentlig ultimo november sammenlignet med snittet i 2012, vil Sentios råtall bare i liten grad reflektere eventuelle slike endringer.

Barometertallene for byråene som veier mot stv 2009 vil ofte ha Fremskrittspartiet (klart) høyere enn råtallet og Høyre lavere. Barometertallene for byråene som veier mot kvlg 2011 er ofte nærmere råtallene. Fasiten for hvilke byråer som treffer best, kommer valgnatten.

At råtall må leses med varsomhet, gjelder i særlig grad disse tallene for Troms. Vår formodning er at Høyre er klart overvurdert i dette materialet. Ap og særlig Fremskrittspartiet er trolig undervurdert. Høyre har hatt ekstreme kommunevalgmålinger i Tromsø i år, men vi finner det likevel ikke sannsynlig at partiet kan score så høyt på spørsmål om stortingsvalg i Troms fylke som tallene under tyder på. Vi antar også at Frp's nivå i Troms er sterkere enn disse råtallene antyder. Sentios råtall har for de fleste fylkene normale variasjoner, sammenlignet med fylkesmålingene i år. Troms er i så måte et unntak.

Sentio 18.000 intervjuer nasjonalt 2012 - trolig 500-600 spurte i Troms

Sentio råtall 2012 Distriktsmandater
Ap 30,1 2
Sp 4,9 0
SV 6,7 0
R 1,8 0
Frp 8 0
H 38,2 3
KrF 2,2 0
V 5,4 0

Svarprosent Troms 77,8

Troms fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 3 4 3 3 1 2 3 2 2 3 1
S2005 3 4 4 3 3 1 3 3 3 1 3 1
S2009 3 4 4 4 4 1 3 3 3 1 3 1
S2013 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2
S2017 2 4 4 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2021 2 4 4 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Nordlys / A-pressen 36/12 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
InFact / Nordlys 34/12 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Nordlys 24/11 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2
Respons / Nordlys / A-pressen 35/10 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 Respons / Nordlys / A-pressen 35/10 Respons / Nordlys 24/11 InFact / Nordlys 34/12 Respons / Nordlys / A-pressen 36/12
Ap 36,1 40,3 27,1 30,2 30,0 33,4 34,8
Høyre 25,6 30,4 13,5 20,7 24,4 28,2 28,8
Frp 1,0 3,0 14,0 25,3 23,7 17,3 17,9
SV 5,1 5,5 10,8 7,0 5,1 4,9 2,4
Sp 8,6 6,2 19,1 7,3 6,7 3,8 6,4
KrF 8,6 8,5 2,2 4,5 2,8 4,8 2,3
Venstre 5,1 3,6 2,5 2,8 2,9 3,6 2,5
MDG 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,8
Rødt 1,6 1,7 4,8 1,9 2,2 1,9 2,8
Andre 8,3 0,6 3,0 0,3 2,1 3,0 0,9
R+SV+Ap+Sp 51,3 53,7 61,9 46,4 44,0 44,0 46,4
Frp+H+KrF+V 40,3 45,6 32,2 53,3 53,8 53,9 51,5
Sp+KrF+V 22,4 18,4 23,8 14,6 12,4 12,2 11,2
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner