Poll of polls

SV inne i Nordland

Publisert 27. november 2012. Sist endret 27. november 2012.

Sentio har - meget generøst - gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - veiet demografisk, men ikke politisk.

Fylke utjevning

Nordland leverte i 2009 knapt fem pst av stemmene nasjonalt. Med omtrent samme andel av de spurte i Sentios undersøkelse, beror byråets råtall i Nordland på 800-900 spurte.

Basert på disse råtallene, fordeles de åtte distriktsmandatene med tre til Arbeiderpartiet og Høyre, og ett til både Frp og SV.

Sentios råtall for Nordland har forholdsvis små avvik fra fylkesmålingen til Respons/A-pressen i september. Ap og SV har sterkere råtall hos Sentio enn barometertallene på denne fylkesmålingen, for Høyre og Frp er det motsatt - men forskjellene er innenfor normale variasjoner.

Råtall må leses med varsomhet, bl.a. at (i) barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn, (ii) jo mindre gruppe råtallene bygger på, desto større usikkerhet, og (iii) Sentios råtall beror på intervjuer i årets elleve første måneder. Hvis styrkeforholdet mellom partiene er endret vesentlig ultimo november sammenlignet med snittet i 2012, vil Sentios råtall bare i liten grad reflektere eventuelle slike endringer.

Barometertallene for byråene som veier mot stv 2009 vil ofte ha Fremskrittspartiet (klart) høyere enn råtallet og Høyre lavere. Barometertallene for byråene som veier mot kvlg 2011 er ofte nærmere råtallene. Fasiten for hvilke byråer som treffer best, kommer valgnatten.

Sentio 18.000 spurte nasjonalt i 2012 - trolig 800-900 spurte i Nordland

Sentio råtall 2012 Distriktsmandater
Ap 33,9 3
Sp 6,4 0
SV 7,2 1
R 1,4 0
Frp 14,1 1
H 28,3 3
KrF 3,2 0
V 2,8 0

Svarprosent Nordland 77,8

Nordland fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 7 5 5 2 4 5 4 3 5 2
S2005 4 6 7 6 6 1 3 4 3 2 4 1
S2009 4 6 6 5 5 1 4 4 4 1 4 1
S2013 4 5 5 5 5 2 4 4 4 2 4 2
S2017 2 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 2
S2021 3 6 6 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / AN / Frem. / HA / LP / RB 36/12 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Respons / AN / Frem. / HA / LP / RB 24/11 4 4 4 4 4 2 5 5 5 2 5 2
Respons / AN / A-pressen 35/10 3 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 2
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Respons / AN / A-pressen 35/10 Respons / AN / Frem. / HA / LP / RB 24/11 Respons / AN / Frem. / HA / LP / RB 36/12
Ap 37,9 41,0 28,8 nan 24,4 33,6 33,3 31,1
Høyre 24,2 27,4 15,3 nan 22,9 18,7 23,5 30,0
Frp 0,8 2,6 12,2 nan 12,7 25,2 23,7 16,8
SV 5,3 8,0 7,2 nan 7,5 7,5 3,5 2,7
Sp 8,9 7,1 21,2 nan 10,7 8,3 6,0 6,7
KrF 8,1 8,1 2,0 nan 2,4 3,5 3,1 3,4
Venstre 4,8 4,3 2,5 nan 3,2 1,8 3,0 2,4
MDG 0,0 0,0 2,3 nan 2,5 0,0 0,0 1,2
Rødt 0,9 0,8 5,4 nan 5,6 0,8 2,4 4,0
Andre 9,1 0,7 3,2 nan 8,1 0,6 1,5 1,7
R+SV+Ap+Sp 53,0 56,8 62,6 nan 48,2 50,2 45,2 44,5
Frp+H+KrF+V 37,9 42,5 31,9 nan 41,2 49,2 53,3 52,6
Sp+KrF+V 21,8 19,6 25,7 nan 16,3 13,6 12,1 12,5
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner