Poll of polls

Høyre vs Frp i Finnmark

Publisert 26. november 2012. Sist endret 26. november 2012.

Sentio har - meget generøst - gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - veiet demografisk, men ikke politisk.

Fylke utjevning

Finnmark leverte i 2009 halvannen pst av stemmene nasjonalt. Med omtrent samme andel av de spurte i Sentios undersøkelse, beror byråets råtall i fylket på rundt 250 spurte. Feilkildene blir tilsvarende større.

Basert på disse råtallene, fordeles de fire distriktsmandatene med to til Arbeiderpartiet og to til Høyre. Høyre vinner sistemandatet knapt foran Fremskrittspartiet.

Råtall må leses med varsomhet, bl.a. at (i) barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn, og (ii) jo mindre gruppe råtallene bygger på, desto større usikkerhet.

Barometertallene for byråene som veier mot stv 2009 vil ofte ha Fremskrittspartiet (klart) høyere enn råtallet og Høyre lavere. Barometertallene for byråene som veier mot kvlg 2011 er ofte nærmere råtallene. Fasiten for hvilke byråer som treffer best, kommer valgnatten.

Sentios råtall i Finnmark har stor likhet med fylkesmålingen fra Respons/A-pressen i september. Hovedforskjellen er at Høyre var noe sterkere på fylkesmålingen enn i Sentios råtall. En mulig forklaring er at fylkesmålingen ble tatt opp i en av Høyres nasjonalt sterkeste perioder i år.

Sentio 18.000 intervjuer i 2012 - trolig rundt 250 spurte i Finnmark

Andel Distriktsmandater
Ap 37,8 2
Sp 1,4 0
SV 5,9 0
R 1,5 0
Frp 12,2 0
H 28,5 2
KrF 3,1 0
V 5,7 0

Svarprosent Finnmark 73,1

Finnmark fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
S2005 2 3 3 2 3 0 1 1 2 1 2 1
S2009 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2013 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1
S2017 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2021 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Finnmarken / FD / A-pressen 36/12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
InFact / Nordlys 34/12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Finnmarken / FD / A-pressen 24/11 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Finnmarken / FD / A-pressen 35/10 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 Respons / Finnmarken / FD / A-pressen 35/10 Respons / Finnmarken / FD / A-pressen 24/11 InFact / Nordlys 34/12 Respons / Finnmarken / FD / A-pressen 36/12
Ap 44,0 48,9 31,4 33,5 38,4 34,2 38,6
Høyre 21,5 25,4 6,8 20,6 22,2 26,1 31,5
Frp 0,3 1,3 10,8 25,9 22,7 16,9 13,8
SV 6,4 7,8 6,2 7,4 5,8 4,4 4,7
Sp 5,9 0,0 18,4 3,6 2,5 2,9 3,8
KrF 6,8 0,0 1,7 2,8 3,1 4,8 1,7
Venstre 4,1 3,1 1,4 3,0 1,9 6,6 2,0
MDG 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,8
Rødt 0,6 0,9 5,0 0,7 1,3 0,7 1,6
Andre 10,7 12,6 16,0 2,5 2,1 3,3 1,5
R+SV+Ap+Sp 56,8 57,6 60,9 45,2 48,0 42,2 48,7
Frp+H+KrF+V 32,5 29,8 20,8 52,3 49,9 54,4 49,0
Sp+KrF+V 16,7 3,1 21,5 9,4 7,5 14,3 7,5
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner