Poll of polls

3-2-1 i Vestfold

Publisert 26. november 2012. Sist endret 26. november 2012.

Sentio har - meget generøst - gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - veiet demografisk, men ikke politisk.

Fylke utjevning

Vestfold leverte i 2009 knapt fem pst av stemmene nasjonalt. Med omtrent samme andel av de spurte i Sentios undersøkelse, beror byråets råtall i Vestfold på 800-900 spurte.

Basert på disse råtallene, fordeles de seks distriktsmandatene med tre til Høyre, to til Arbeiderpartiet og ett til Fremskrittspartiet.

Råtall må leses med varsomhet, bl.a. at (i) barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn, og (ii) jo mindre gruppe råtallene bygger på, desto større usikkerhet.

Barometertallene for byråene som veier mot stv 2009 vil ofte ha Fremskrittspartiet (klart) høyere enn råtallet og Høyre lavere. Barometertallene for byråene som veier mot kvlg 2011 er ofte nærmere råtallene. Fasiten for hvilke byråer som treffer best, kommer valgnatten.

Sentio 18.000 intervjuer i 2012 - trolig 800-900 spurte i Vestfold

Andel Distriktsmandater
Ap 29,7 2
Sp 3,1 0
SV 4,5 0
R 1,1 0
Frp 12,5 1
H 38,9 3
KrF 5,3 0
V 3,4 0

Svarprosent Vestfold 75,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner