Poll of polls

40 pst av KrF- og Sp-velgerne er over 60

Publisert 25. november 2012. Sist endret 25. november 2012.

Sentio har - meget generøst - gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - veiet demografisk, men ikke politisk.

I tabellen under er partienes andel av egne velgere fordelt på alder og på kjønn innenfor aldersgruppene.

Basert på Sentios 18.000 intervjuer i år, er 39,9 pst av Kristelig Folkepartis velgere over 60 år. For Senterpartiet er denne andelen 39,2 pst. Høyre og Arbeiderpartiet har begge under 30 pst av sine velgerne i denne aldersgruppen - 29,2 pst hos Høyre og 27,9 hos Ap.

Råtall må leses med varsomhet, bl.a. at (i) barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn, og (ii) jo mindre (alders)gruppe råtallene bygger på, desto større usikkerhet.

Sentio 18.000 intervjer januar - november 2012, partienes andel av egne velgere fordelt på kjønn og aldersgrupper

Råtall, veiet demografisk - ikke politisk

Ap Frp H KrF R Sp SV V Andel av de spurte
Menn 30 år eller yngre 8,70 % 14,10 % 10,80 % 6,50 % 21,20 % 8,10 % 9,20 % 15,00 % 12,80 %
31-39 år 8,60 % 10,10 % 8,90 % 7,40 % 9,10 % 5,30 % 8,30 % 12,80 % 8,10 %
40-49 år 8,90 % 12,30 % 12,50 % 7,60 % 7,10 % 10,30 % 5,80 % 9,00 % 9,20 %
50-59 år 6,60 % 8,00 % 7,80 % 5,20 % 6,00 % 7,60 % 6,40 % 5,60 % 6,50 %
60 år eller eldre 13,10 % 22,10 % 14,20 % 15,50 % 9,30 % 21,70 % 10,20 % 10,10 % 13,30 %
Kvinner 30 år eller yngre 10,60 % 7,50 % 7,80 % 10,90 % 17,30 % 8,40 % 18,00 % 11,60 % 12,20 %
31-39 år 9,20 % 4,80 % 7,30 % 6,70 % 5,50 % 5,70 % 8,70 % 9,30 % 7,70 %
40-49 år 10,90 % 5,80 % 8,80 % 7,00 % 4,30 % 6,70 % 9,90 % 7,70 % 8,70 %
50-59 år 8,60 % 4,20 % 6,90 % 8,80 % 8,80 % 8,70 % 12,60 % 7,00 % 7,50 %
60 år eller eldre 14,80 % 11,00 % 15,00 % 24,40 % 11,30 % 17,50 % 10,80 % 12,00 % 14,10 %
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF