Poll of polls

Høyre 37 pst i råtall hos 40-åringene

Publisert 24. november 2012. Sist endret 25. november 2012.

Sentio har - meget generøst - gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - veiet demografisk, men ikke politisk.

Basert på disse råtallene, er Høyre størst i alle aldersgrupper - bortsett fra gruppen 31-39 år der Arbeiderpartiet er hårfint foran Erna Solbergs parti. Se tabell under.

Råtall må leses med varsomhet, bl.a. at (i) barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn, og (ii) jo mindre (alders)gruppe råtallene bygger på, desto større usikkerhet.

Partienes snitt i november på barometertallene hos byråene som veier mot 2009, svarer omtrent til snittet hos disse byråene i perioden fra januar til november som Sentios 18.000 intervjuer bygger på. Den største forskjellen er for Ap - som har 1,4 pst lavere snitt hos disse byråene i november enn i perioden fra januar til november. For Frp og Høyre er snittet hos byråene som veier mot 2009 henholdsvis 0,6 og 0,8 høyere i november enn fra januar til november. Dette skulle tilsi at Sentios råtall for perioden fra januar til november trolig i grove trekk reflekterer råtallene også i november.

Sentio - 18.000 intervjuer januar - november 2012

Ap Sp SV Frp H KrF V R Svarprosent
Under 30 år 29 4,4 6,9 11,3 30,7 5,2 7,3 3 73,5
31-39 33,1 3,5 5,3 9,6 33 5,2 7,5 1,4 77
40-49 31,8 4,8 4,3 10 37,2 4,6 4,9 0,9 79,8
50-59 31,7 5,7 6,7 8,8 33,5 5,7 4,8 1,5 79,3
Over 60 29,1 7,2 3,7 12,1 33,3 8,2 4,1 1,1 82,1
Alle 30,7 5,4 5,2 10,7 33,5 6 5,6 1,5 78,5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H