Poll of polls

Frp - systematisk lave råtall

Publisert 13. november 2012. Sist endret 13. november 2012.

1) I sin kommentar til Norstats november-måling for NRK, skriver Magnus Takvam på nrk.no/ytring at Fremskrittspartiet hadde 65 respondenter. Råtallet var med det rundt ni pst (dvs. før politisk vekting).

2) Dette er en ny bekreftelse på at Frp's råtall synes å være rundt eller ofte under partiets resultat i kommunevalget i fjor på 11 pst. Alle publiserte råtall i år er for Frp på dette nivået. Se tabell. I pollofpolls.no kjenner vi mange upubliserte råtall som går i samme retning.

Parti galluper

3) I en kommentar til Norstats oktober-måling for NRK, opplyste Takvam også om Frp's råtall - som var "under ti pst". NRK publiserte dessuten råtallet i Norstats måling i august som var 12 pst. Sentios råtall i målingen for Dagens Næringsliv i oktober - 11,4 pst - ble publisert av avisens kommentator Kjetil B. Alstadheim i DN 1. november.

4) Frp's barometertall på disse målingene var 21,4 (august), 17,8 (oktober) og 18,2 (november).

5) Frp fikk 22,9 pst i stv 2009. En av årsakene til oppveiingen av Frp synes å være at andelen av respondentene som svarer Frp på spørsmål om stemmegivning i 2009, er (vesentlig) lavere enn 22,9. Vi kjenner bare en undersøkelse som kan bekrefte dette - Sentio for Norsk Studentorganisasjon i juni, se tabell.

6) Professor Bernt Aardal kommenterte Norstats november-måling for NRK med at "Høyre og Frp i ferd med å samle et solid flertall alene".

7) Det kan kanskje hevdes at målingene peker mot et "solid" flertall for Frp og Høyre hvis en bare ser på barometertallene til byråene som vekter mot 2009. Hvis en også trekker inn i vurderingen (i) barometertall fra byråene som vekter mot 2011, og (ii) Frp's systematisk lave råtall, vil vi mene at usikkerhet er et mer nærliggende svar på spørsmålet om flertall for Frp og Høyre.

8) Takvams artikkel på nrk.no/ytring inneholder uttalelser fra byråene som veier mot 2011 (InFact og Respons). Byråene som veier mot 2009 har så langt vært tause i spørsmålet om disse er komfortable med at Frp ofte blir (nesten) doblet fra råtall til barometertall.

Fremskrittspartiet 2012 - nasjonale stortingsmålinger - råtall (før politisk vekting) vs barometertall

Kilde Publisert Råtall Barometertall Referansevalg
DN/Sentio 16.mar 12,2 19,7 2009
Aftp/Respons 20.mar 9,5 11 2011
ANB/Opinion 22.mar 9,6 17 2009
VL/Norstat 20.apr 9,6 20,7 2009
NRK/Norstat 09.aug 12 21,4 2009
Norsk Studentorganisasjon/Sentio 03.okt 10,6
NRK/Norstat 11.okt "under 10" 17,8 2009
DN/Sentio 19.okt 11,4 21,1 2009
NRK/Norstat 08.nov ca 9 18,2 2009

Sentios undersøkelse for Norsk Studentorganisasjon fant sted 19-25 juni, og råmaterialet ble ikke vektet - slik at barometertall der ikke foreligger

Stemte du ved stortingsvalget 2009? Hvis ja, på hvilket parti?

Sentio / Norsk Studentorganisasjon / Universitas, intervjuer 19-25 juni 2012

Antall Pst Valg 2009
Ap 243 33,5 35,4
Frp 87 12 22,9
H 182 25,1 17,2
KrF 37 5,1 5,5
R 15 2,1 1,3
Sp 51 7 6,2
SV 56 7,7 6,2
V 45 6,2 3,9
Andre 9 1,2 1,3
Sum 725

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode