Poll of polls

Nationen viser vei

Publisert 12. november 2012. Sist endret 12. november 2012.

Fakta om målingen
Norfakta for Nat. / KK.
OEEV
Ap29,31,23,0
H31,7-1,811,3
Frp17,8-0,96,2
SV4,50,8-3,1
Sp4,90,7-8,6
KrF5,00,01,2
V4,50,4-0,1
MDG1,00,5-2,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling - Norfakta for Nationen og Klassekampen, publisert 12. november, opptatt 6-7 november.

1) Nationen har lagt ut Norfaktas bakgrunnstall. All ære til Nationen for det.

2) Nå må andre medier følge Nationens eksempel. Det er ingen grunn til at mørkets slør fortsatt skal ligge over bakgrunnstall for partimålinger - når oppdragsgiverne for slike undersøkelser er medier som selv krever åpenhet av andre.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 29,3 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 31,7 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 5,0 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 4,9 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • MDGs nivå på 1,0 pst ville blitt partiets beste siden krigen.

3) Nationen viser retningen - målingen omtales i papiravisen, bakgrunnstall legges ut på nettet. Det vi savner i Norfaktas bakgrunnstall slik Nationen har lagt ut disse, er råtallene - dvs. partienes nivåer før politisk vekting.

4) Bakgrunnstallene viser bl.a. at Høyre er størst i alle aldersgrupper, om enn marginalt foran Ap. Høyre og Ap mobiliserer omtrent like sterkt blant velgerne som ikke stemte i 2009. Ap er størst blant kvinner.

5) Antall spurte innenfor ulike aldersmessige og geografiske segmenter er naturlig nok begrenset, og slik sett må tallene leses med varsomhet. Et viktig poeng med å publisere bakgrunnstall, er muligheten for å kunne sammenligne f.eks. lojalitet og overganger over tid.

6) Frp og Høyre har på denne målingen 49,5 pst og 87 stortingsmandater. Gitt det vi vet om den sannsynlige oppveiingen av Frp (Norfakta har 2009 som referansevalg), er råtallet for summen av Frp og Høyre trolig lavere enn barometertallet. Nedveiingen av Høyre er som regel mindre enn oppveiingen av Frp.

7) Dagens måling føyer seg da inn i rekken av målinger annet halvår 2012 hvor barometertallene viser flertall for Frp og Høyre, men hvor usikkerheten om Frp's nivå tilsier varsomhet med å anta at et slikt flertall reelt er til stede.

8) SV har vært over sperregrensen på alle de fire første landsmålingene i november.

Se nærmere Nationens og Klassekampens papiraviser 12. november 2012 og ikke minst bakgrunnstallene på nationen.no.

Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012

Alle tall er avrundet

Medium/byrå Publisert Lojalitet Måling
TV2/Gallup 03.sep 64 28,1
NRK/Norstat 06.sep 63 27,7
Nat/KK/Norfakta 08.sep 61 29,1
TV2/Gallup 01.okt 60 28,4
Nat/KK/Norfakta 08.okt 61 28,1
DN/Sentio 19.okt 60 26,4
TV2/Gallup 05.nov 71 30,2
Nat/KK/Norfakta 12.nov 62 29,3

Avstand Høyre vs Ap - november 2012

November Oktober Publisert Veiet mot
SMP/Sentio -2,9 2,1 01.nov 2009
TV2/TNS Gallup 5 6,2 05.nov 2009
NRK/Norstat 6,7 2,4 08.nov 2009
Nat/KK/Norfakta 2,4 5,4 12.nov 2009
Snitt 2,8 4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene