Poll of polls

Sammenfall Norfakta nasjonalt og poll of polls

Publisert 15. september 2010. Sist endret 15. september 2010.

Landslaget for lokalaviser/ Norfakta publiserte nasjonal kommunevalgmåling 14 september. Forskjellene er små sammenlignet med poll of polls 15. september:

Ap 0,6
Sp 0,3
SV 0,5
Frp 0,6
H 0,6
KrF 0,4
V 0,6

Vi ser her hvordan to ulike beregningsmåter gir samme retning. Norfaktas måling er en nasjonal undersøkelse. Poll of polls beror på et større antall lokale målinger. Prinsippene er (1) at sist publiserte måling i kommunen eller fylket svarer til valgresultatet i kommunen eller fylket; (2) målingene omregnes til stemmetall, forutsatt at antall godkjente stemmer i kommunen eller fylket ved det forestående valget svarer til antall godkjente stemmer i det foregående referansevalget (K-2007); og (3) summen av to eller flere målinger omregnes til landstendens, forutsatt at tendensen i de øvrige kommuner og fylker relativt sett svarer til kommunene eller fylkene som er målt. Se beskrivelsen av beregningsmåten.

K 2007 LLA/Norfakta Poll of polls
A 29,6 27,5 28,1
Sp 8 5,8 6,1
SV 6,2 5,3 5,8
R 1,9 1,5 1,8
Frp 17,5 18,5 17,9
H 19,3 27,4 26,8
KrF 6,4 5,2 4,8
V 5,9 5,6 5
Andre 5,3 3,1 3,7

LLA/Norfakta svarer til den nasjonale kommunevalgmålingen fra Landslaget for lokalaviser / Norfakta 14. sept 2009, opptatt 6-7 sep.
Poll of polls er et veiet snitt av målinger i 16 kommuner og 3 fylker - alle med kommunevalgspørsmål - alle publisert i perioden 10. juli - 15. sep. Målingene dekker 40,3% av stemmene i K-2007.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger