Poll of polls

Todelt oktober

Publisert 28. oktober 2012. Sist endret 28. oktober 2012.

Fakta om målingen
Ipsos for Dagbladet.
OEEV
Ap28,8-1,82,5
H33,01,412,6
Frp17,5-0,35,9
SV5,02,0-2,6
Sp4,3-0,9-9,2
KrF5,30,21,5
V3,80,8-0,8
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 947 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling - Ipsos for Dagbladet, publisert 28. oktober.

1) Av de ni landsmålingene hittil i oktober er det en todeling når det gjelder endringene mot september.

2) Regjeringspartiene hadde en løfterik start på oktober. De fire første landsmålingene hadde et pluss for regjeringen på i snitt nesten ett prosentpoeng mot september.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 28,8 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 33,0 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 5,3 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 4,3 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.

3) Regjeringspartienes avslutning av oktober er svakere. Regjeringen er i minus mot september på de fem siste landsmålingene med et snitt på 2,6 prosentpoeng for hver av de fem målingene.

4) For Høyre blir motposten at det som i første del av oktober så ut til å bli minus mot september, er snudd til et mindre pluss etter vekst i siste del av måneden. Se tabeller under.

5) SV har på Dagbladets måling størst pluss mot september, etterfulgt av Høyre. Dagbladets tittel i dag er at "Endelig kan Audun juble igjen". Jubelen er trolig betinget så lenge SVs pluss kombineres med minus for regjeringspartiene samlet.

Se nærmere Dagbladet 28. oktober 2012 side 14.

Avstand Høyre vs Ap - oktober 2012 vs september 2012

Oktober September Oktober-målingen opptatt
Gallup/TV2 6,2 6,7 24-28 sep
Norfakta/Nationen/KK 5,4 4,9 1-2 okt
Norstat/NRK 2,4 4,3 2-8 okt
Respons/Aftenposten 7 9 8-10 okt
Opinion/ANB 7,8 5,4 10-14 okt
Sentio/DN 5 4,1 9-15 okt
VG/InFact 9 3 23 okt
Vårt Land/Norstat 8,4 3,1 16-22 okt
Dagbladet/Ipsos 4,2 1 23-25 okt
Snitt alle ni 6,2 4,6
Snitt fire første 5,3 6,2
Snitt fem siste 6,9 3,3

Endring oktober 2012 vs september 2012

Regjeringspartiene Høyre
Gallup/TV2 2,1 -0,2
Norfakta/Nationen/KK -0,7 -0,5
Norstat/NRK 0,4 -0,5
Respons/Aftenposten 1,9 -1,8
Opinion/ANB -1,4 1,1
Sentio/DN -2 -0,8
VG/InFact -5,1 2,2
Vårt Land/Norstat -4 0,9
Dagbladet/Ipsos -0,7 1,4
Snitt alle ni -1,1 0,2
Snitt fire første 0,9 -0,8
Snitt fem siste -2,6 1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger