Poll of polls

Alle Sp-mandatene i spill

Publisert 16. oktober 2012. Sist endret 16. oktober 2012.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum
Storting 2021: 13,5 %
S-snitt mai: 6,2 %
Kommune 2023: 8,2 %

Senterpartiet pådrar seg f.t. mye oppmerksomhet.

1) Basert på nedbrutt snitt av landsmålingene i de seks månedene fra og med mai til og med oktober, har Senterpartiet kun ett distriktsmandat i alle seks måneder - kommunalministerens mandat i Sogn og Fjordane.

2) Nedbrutt snitt som nevnt gir distriktsmandat for Sp i Oppland i juli. Sp tildeles ingen andre distriktsmandater i denne perioden på seks måneder.

3) Basert på fylkesmålingene, er Sp f.t. inne med distriktsmandater i Oppland (hårfint foran Ap) og Nord-Trøndelag (hårfint foran Frp).

4) I Sogn og Fjordane er f.t. de to ferskeste fylkesmålingene begge publisert 14. mars 2012. Sp's distriktsmandat var der ute på målingen til Respons/Bergens Tidende, men inne på målingen til InFact/Fremskrittspartiet.

5) Fylkesmålingene i Sogn og Fjordane var tatt opp på et tidspunkt da Sp hadde sterkere snitt på landsmålingene enn partiet har hatt i annet halvår.

Partiutvikling sammenlignet med forrige valg

6) Alle mandatene til Sp er dermed i spill. De to distriktsmandatene Sp har etter fylkesmålingene, er usikre. Distriktsmandatet Sp har etter nedbrutt snitt av landsmålingene i perioden mai-oktober (Sogn og Fjordane), er usikkert etter fylkesmålingene i mars i år.

Senterpartiet - nedbrutt snitt nasjonale stortingsmålinger mai-oktober 2012

For oktober er de fire først publiserte målingene lagt til grunn

Mai Juni Juli August September Oktober
Østfold 0 0 0 0 0 0
Akershus 0 0 0 0 0 0
Oslo 0 0 0 0 0 0
Hedmark 0 0 0+1 0+1 0 0
Oppland 0+1 0+1 1 0+1 0+1 0+1
Buskerud 0 0 0 0 0 0
Vestfold 0 0 0 0 0 0
Telemark 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 0 0 0 0 0 0
Rogaland 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1
Hordaland 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1
Sogn og Fj 1 1 1 1 1 1
Møre og R 0+1 0 0+1 0 0+1 0+1
S-Trøndelag 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0
N-Trøndelag 0 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1
Nordland 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1
Troms 0 0 0 0 0 0
Finnmark 0 0 0 0 0 0
Sum 7 7 9 8 8 7

Merk usikkerheten ved nedbryting av landsmålinger, se nærmere Om-siden

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp