Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Neglebiting

Publisert 2. oktober 2012. Sist endret 2. oktober 2012.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap28,40,32,1
H34,6-0,214,2
Frp16,3-1,54,7
SV4,70,7-2,9
Sp4,91,1-8,6
KrF5,11,21,3
V3,6-1,7-1,0
MDG1,21,0-2,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 965 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsvalgmåling - TNS Gallup for TV2 - publisert 1. oktober.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 28,4 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 34,6 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • SV har hatt fremgang 3 målinger på rad hos dette instituttet.
  • KrFs nivå på 5,1 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 4,9 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.

1) TV2 skal også denne gang ha honnør for å gi publikum solid informasjon om bakgrunnstall.

2) KrF har størst pluss i prosentpoeng, sammenlignet med målingen i september.

3) Arbeiderpartiets lojalitet er et nøkkeltall. Hvis og når statsministeren lykkes med å øke lojaliteten for sitt parti, vil valgkampen og dramaturgien gå inn i en ny fase.

4) TV2 opplyser i sin nettsak at Ap's lojalitet mot 2009 på denne målingen er 60. Se tabell under.

Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012

Alle tall er avrundet

Medium/byrå Publisert Lojalitet
TV2/Gallup 03.sep 64
NRK/Norstat 06.sep 63
Nat/KK/Norfakta 08.sep 61
TV2/Gallup 01.okt 60

5) Brytes målingen ned, får vi enkelte ekstreme utslag - bl.a. at Høyre vinner ni av nitten mandater i Oslo, åtte pluss utjevning.

6) Nedbryting av Høyres nasjonale nivå - bl.a. Oslo som nevnt - må leses med den reservasjon at Høyres vekst er relativt sett sterkest der partiet normalt har scoret under landssnittet. Distriktsvise variasjoner i bl.a. Høyres vekst kommer ikke frem ved nedbryting, som forutsetter samme relative endring i alle fylker.

7) KrF vinner etter målingen to av seks mandater i Vest-Agder.

8) SV måles over sperregrensen. Brytes målingen ned på Hordaland med vårt mandatberegningsprogram, vinner partileder Audun Lysbakken utjevningsmandatet i sitt hjemfylke.

9) Nedbryting illustrerer hvilken neglebiter valgnatten kan bli for håpefulle partier og kandidater. I Hordaland har Sp siste distriktsmandat etter målingen, men taper dette hvis (i) Venstre øker en promille, eller (ii) SV øker to promille, eller (iii) Høyre vinner sitt syvende mandat på bekostning av Sp ved å øke knapt fire promille.

10) I Akershus viser nedbrytingen at SV vinner distriktsmandat på bekostning av Høyres åttende mandat hvis SVs stemmetall øker med 106.

11) I Oslo gir nedbrytingen to distriktsmandater til SV, men mandat nr. 2 har en margin på bare noen få hundre stemmer.

12) I Oppland viser nedbrytingen to mandater til Høyre, men Sp kniper Høyres annetmandat hvis Sp's stemmetall øker med i overkant av 400.

13) I Sør-Trøndelag gir nedbrytingen to distriktsmandater til Frp. SV kniper Frp's annetmandat hvis SVs stemmetall øker med 8-900.

14) Nedbryting i Nord-Trøndelag gir dødt løp - på samme promille, mellom Frp og Sp som begge kjemper om sistemandatet.

15) Brytes TV2s måling ned på Nordland, vinner Sp siste distriktsmandat. Marginen mellom Sp's mandat og Høyres tredjemandat er noen hundre stemmer.

Regjeringen vs Høyre - mandater i målinger i 2012 med Høyre på 33,5 pst og over

Medium/byrå Publisert Regjeringen Høyre
Aftp/BT/Respons 14.sep 57 72
TV2/Gallup 03.sep 59 64
Aftp/Respons 23.aug 63 66
Nat/KK/Norfakta 08.sep 63 62
Aftp/BT/Respons 15.jun 64 64
VG/InFact 15.aug 61 60
TV2/Gallup 06.aug 62 61
VG/InFact 23.mai 66 63
TV2/Gallup 01.okt 67 61
Dagbladet/Ipsos 24.jun 66 59
SMP/Sentio 28.jun 73 62
Aftp/BT 12.mai 71 61

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger