Poll of polls

Poll of polls kommune vs storting

Publisert 21. september 2012. Sist endret 21. september 2012.

1) Vi har nå et tilstrekkelig antall lokale kommunevalgmålinger til at det er mulig å sammenligne nasjonale nivåer med snittet av landsmålingene med spørsmål om stortingsvalg.

2) Poll of polls kommunevalg består nå av ni kommuner som samlet leverte 10 pst av stemmene i kommunevalget i fjor. Avstanden mellom Høyre og Ap er der 5,0 pst (33,6 vs 28,6). Merk at det her er spurt om stemmegivning ved kommunevalg.

3) Landsmålingene spør om stortingsvalg, og er i prinsippet et representativt utvalg av hele landet. Forskjellen mellom Høyre og Ap på snittet av landsmålingene i september er 5,3 pst (34,1 vs 28,8). Selv om spørsmål, utvalg, beregningsmåte og tidspunkt for målingene er ulik, blir avstanden mellom Høyre og Ap med de to beregningene ikke særlig ulik. Forskjellen til poll of polls kommunevalg er bare tre promille (5,3 vs 5,0 - begge i favør Høyre).

4) Arbeiderpartiets nasjonale nivå varierer med to promille mellom beregningsmåtene - 28,8 pst (snitt landsmålinger september) vs 28,6 pst (poll of polls kommunevalg).

5) For andre partier er forskjellene på poll of polls kommunevalg og snittet av landsmålinger med stortingsspørsmål i september disse: 0,0 for SV - 0,9 for Sp - 0,4 for KrF - 1,2 for V - 0,3 for H.

6) Forskjellene er størst for Frp med 9,9 pst på poll of polls kommunevalg og 16 pst på snittet av landsmålinger med stortingsspørsmål i september. Årsaken kan bare delvis tilskrives at Frp's råtall er noe høyere på stortingsspørsmål. Frp fikk 11,4 pst i kommunevalget i fjor.

7) En vesentlig årsak til forskjellene for Frp er trolig at alle målingene med spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg, er veiet mot kommunevalget i fjor. Veiing mot K-2011 viser at Frp har problemer med å holde på sine velgere fra i fjor.

8) Hvis det er slik, som mange undersøkelser fra ulike byråer har dokumentert, at Frp har lav lojalitet også blant sine 2011-velgere - hvordan kan det da begrunnes at partiet av byråer som veier mot 2009 oppnår barometertall på 15-20 pst på nasjonale stortingsmålinger?

9) Dette aktualiserer ytterligere spørsmålene som byråene som veier mot 2009 etter hvert må svare på - er slik veiing nå forsvarlig på stortingsmålingene? Vi skal umiddelbart gi spalteplass til det av 2009-byråene som vil begrunne sin vurdering når det gjelder referansevalg (2009 eller 2011) på stortingsmålinger.

10) Hittil har byråene som veier mot 2011 (særlig InFact) utvist større åpenhet om sine vurderinger mht referansevalg, enn byråene som veier sine stortingsmålinger mot 2009.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode