Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Høy "valgdeltakelse"

Publisert 4. september 2012. Sist endret 4. september 2012.

Fakta om målingen
Kantar for TV2.
OEEV
Ap28,1-1,61,8
H34,80,714,4
Frp17,83,46,2
SV4,00,2-3,6
Sp3,8-0,3-9,7
KrF3,9-0,50,1
V5,30,30,7
MDG0,20,0-3,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 963 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling - TNS Gallup for TV2 - opptatt 27-31 august, publisert 3. september.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 28,1 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 34,8 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 3,9 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 3,8 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

1) Summen av Frp og Høyre er den høyeste vi har registrert - 52,6 pst.

2) Høyre har iflg TV2 aldri vært målt høyere av TNS Gallup. Partiet er iflg målingen større enn regjeringspartiene i stortingsmandater, og bare 1,1 prosentpoeng bak regjeringspartiene i oppslutning.

3) Svarprosenten var 83, mot 76 i Gallups august-måling for TV2. Et spørsmål blir om den høye svarprosenten kan ha bidratt til Frp og Høyres sterke nivå. Partier i medvind får ofte en uforholdsmessig høy andel på målingene av velgere som ikke alltid avgir stemme valgdagen.

4) Fremskrittspartiet er +3,4 mot august. Det er ikke lett å bli klok på Siv Jensen og hennes partifeller. På den ene siden er Frp eneste parti med pluss på alle landsmålinger publisert etter at Gjørv-kommisjonen fremla sin rapport 13. august.

Partiutvikling etter type veiing og snitt alle målinger

5) På den annen side viser (i) målinger publisert de siste ukene med spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg at Frp har lekkasje av egne 2011-velgere, både i Bergen, Ulstein og Hareid, og (ii) målinger veiet mot 2011 gir ikke Frp det løft som f.eks. TV2/Gallup primo september. Selv med korreksjon for kommune- vs stortingsvalg, er det ikke samsvar mellom målingene for Frp opptatt forrige uke nasjonalt av Gallup med 17,8 pst (stortingsmåling) og i Bergen av Respons/BT med 8,6 pst (kommunevalgmåling). Se tabell under om Frp's kommunevalgmålinger, der det fremgår at partiet i hovedsak er i minus mot valget i fjor, når velgerne spørres om stemmegivning ved kommunevalg.

Absolutt og relativ endring for Frp i målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunestyrevalg.

Kommune Måling Publisert Frp måling Frp 2011 Endring Relativ endring
Oppdal Norfakta / OPP 4/4-12 5,0 4,8 0,2 4,2
Kristiansand Sentio / KA 16/2-12 11,4 11,3 0,1 0,9
Hareid Norstat / VV 30/8-12 18,3 18,7 -0,4 -2,1
Tromsø InFact / Nordlys 7/6-12 11,6 13,0 -1,4 -10,8
Kongsberg Sentio / LP 10/3-12 8,0 9,2 -1,2 -13,0
Austevoll Norfakta / Marst 23/2-12 40,8 47,4 -6,6 -13,9
Bergen Respons / BT 3/9-12 8,6 10,3 -1,7 -16,5
Ulstein Norstat / VV 30/8-12 10,8 14,3 -3,5 -24,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

6) TV2 skal som vanlig ha honnør for å informere om bakgrunnstall. Om Frp skriver kanalen på sine nettsider: "Bakgrunnstallene viser at Fremskrittspartiets fremgang i stor grad skyldes at partiets tidligere velgere er langt mer lojale mot partiet enn på flere måneder. 78 prosent av Frp-velgerne fra 2009 holder fast på partiet." Sitatet synes å vise at Frp's pluss på målingen ikke - eller bare i liten grad - skyldes vekst i råtallet. En eventuell vekst blir mer solid hvis og når byråene også kan bekrefte stabil vekst i råtallet for Frp.

Frp+Hs sterkeste nasjonalt siden 1. oktober 2011

Måling Dato H+Frp
Kantar/TV2 3/9-2012 52,6
Norfakta/Nat. / KK 11/6-2012 51,8
Norstat/NRK 12/7-2012 51,2
Norfakta/Nat. / KK 12/5-2012 50,7
Sentio/SMP 28/6-2012 50,6
Opinion/ANB 23/8-2012 50,4
Sentio/DN 21/7-2012 50,0
Respons/Aftenp 23/8-2012 49,7
Norfakta/Nat. / KK 9/7-2012 49,4
Norstat/NRK 9/8-2012 49,3
| Last ned

Ap+SV+Sps svakeste nasjonalt siden 1. oktober 2011

Måling Dato Ap+SV+Sp
Norfakta/Nat. / KK 11/6-2012 35,3
Kantar/TV2 3/9-2012 35,9
Norstat/NRK 12/7-2012 36,0
InFact/VG 15/8-2012 36,8
Sentio/SMP 28/6-2012 37,2
Ipsos/Dagbladet 27/8-2012 37,3
Respons/Aftenp 23/8-2012 37,4
Kantar/TV2 3/5-2012 37,4
Norstat/VL 20/4-2012 37,5
Ipsos/Dagbladet 29/5-2012 37,6
| Last ned

Regjeringen vs Høyre - mandater i målinger i 2012 med Høyre på 33,5 pst og over

Medium/byrå Publisert Regjeringen Høyre
TV2/Gallup 03.sep 59 64
Aftp/Respons 23.aug 63 66
Aftp/BT/Respons 15.jun 64 64
VG/InFact 15.aug 61 60
TV2/Gallup 06.aug 62 61
VG/InFact 23.mai 66 63
Dagbladet/Ipsos 24.jun 66 59
SMP/Sentio 28.jun 73 62
Aftp/BT 12.mai 71 61

Mandater etter 2013-fordelingen

13. august - Gjørv-kommisjonen

Først publiserte måling fra hvert medium/byrå med opptak etter 13. august - endring mot forrige måling fra samme medium/byrå

Kilde Publisert Ap Sp SV Frp H KrF V R
VG/InFact 15.aug -2,1 -1,4 0,4 0,8 1,5 0,2 0,9 -0,4
ANB/Opinion 23.aug -0,3 0,4 -1,2 1,8 2,3 -1,9 -0,4 -0,7
VL/Norstat 23.aug 1,8 -2,3 2 0,9 -0,7 -0,4 -0,6 0,3
Aftp/Respons 23.aug -0,8 0 -0,1 0,4 2,5 -0,7 -0,1 0
Dagbladet/Ipsos 27.aug 0,2 -0,4 -1,3 2,6 -2,4 1,4 0,4 -0,6
SMP/Sentio 30.aug -3 -0,4 1 2,9 -0,7 0,8 -0,9 0
TV2/Gallup 03.sep -1,6 -0,3 0,2 3,4 0,7 -0,5 0,3 -1,7
Snitt -0,8 -0,6 0,1 1,8 0,5 -0,2 -0,1 -0,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp