Poll of polls

"Straffes" Jens eller vokser Jens?

Publisert 30. august 2012. Sist endret 30. august 2012.

Fakta om målingen
Sentio for SMP.
OEEV
Ap31,2-3,04,9
H29,6-0,79,2
Frp19,22,97,6
SV3,91,0-3,7
Sp4,4-0,5-9,1
KrF4,70,90,9
V3,5-0,9-1,1
MDG0,90,6-3,0
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte ikke registrert.
Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt mai: 19,8 %
Kommune 2023: 21,6 %

Landsomfattende stortingsvalgmåling - Sentio for Sunnmørsposten - publisert 30. august, opptatt 21-27 august.

1) Siden forrige måling fra samme avis og byrå 3. august er det minus for Ap og pluss for Frp. Sunnmørsposten har derfor i noen grad dekning for sin tittel om at "Jens straffes".

2) Ser vi derimot på forrige måling fra samme byrå, Sentio, er det pluss for Jens. Forrige måling fra Sentio var Dagens Næringsliv publisert 18. august. Fra Sentio/DN 18. aug til Sentio/SMP 30. aug er det +0,7 for Ap.

3) Forklaringen synes i hovedsak å være at Sentio/SMP 3. august hadde nivåer for særlig Ap og Frp som var i ytterkanten av byråene som veier mot 2009. Sentio/DN 18. aug og Sentio/SMP 30. aug er mer mainstream i forhold til målinger veiet mot 2009.

Sentio/Sunnmørsposten 30. august 2012 vs Sentios øvrige målinger august 2012

Sentio/SMP 30. aug Sentio/DN 18. aug Sentio/SMP 3. aug
Ap 31,2 30,5 34,2
Sp 4,4 4,1 4,9
SV 3,9 3,8 2,9
Frp 19,2 19 16,3
H 29,6 30,3 30,3
KrF 4,7 4,7 3,8
V 3,5 4,5 4,4
R 1,7 1,4 1,7
Ap+Sp+SV 39,5 38,4 42
Frp+H 48,8 49,3 46,6
Frp+H+KrF+V 57 58,5 54,8

4) Sunnmørsposten kårer Frp til vinneren i august. Om et parti er en "vinner" eller "straffes", beror i noen grad på sammenligningsgrunnlaget. Ser vi på månedssnittet for de åtte ulike byråene, finner vi Frp i april på 16,8 og i august på 16,6.

Fremskrittspartiet veiet mot 2009 - juli vs august 2012

Byrå/medium Juli August Endring
Sentio/SMP 16,3 19,2 2,9
Ipsos/Dagbladet 17,3
Opinion/ANB 17,4
Norstat/VL 18,7 19,6 0,9
Sentio/DN 17,5 19 1,5
Norfakta/Nat/KK 18,2 18,3 0,1
Norstat/NRK 22,8 21,4 -1,4
Gallup/TV2 14,8 14,4 -0,4
Snitt 18,1 18,3 0,6

Fremskrittspartiet veiet mot 2011 - juni vs august 2012

Byrå/medium Juni August Endring
InFact/VG 14 14,8 0,8
Respons/Aftp 11,7 12,1 0,4
Snitt 12,9 13,5 0,6

Parti galluper

5) Veiing mot 2009 gir Frp i snitt 4-5 prosentpoeng mer enn veiing mot 2011 - både i mai, juni og august. I juli var det ingen målinger veiet mot 2011. Vår påstand er stadig at disse forskjellene neppe skyldes råtallene, men må i hovedsak tilskrives byråenes ulike statistiske behandling av materialet. Om denne påstanden er korrekt, har mediene svar på i bakgrunnstallene mottatt fra byråene. Men også i august 2012 har mediene, med et prisverdig unntak for NRK, ikke villet gi publikum informasjon som kan bekrefte eller avkrefte denne formodningen.

6) Forskjellene på veiing mot 2009 vs 2011 reiser spørsmålet om hva som er den mest hensiktsmessige snittberegningen - enten (i) snitt av alle målingene, (ii) snitt mellom byråene, (iii) å beregne snitt for 2009-veiing og snitt for 2011-veiing, og så ta snittet av disse.

7) Sunnmørspostens reportasje illustrerer at de folkevalgte kanskje har en tendens til å være i overkant servile i forhold til medienes premisser. Sunnmørspostens premiss i sin anmodning om kommentar fra stortingspresentant Else-May Botten (Ap, Møre og Romsdal) synes å ha vært at Ap "straffes". Representantens uttalelse synes å vise at hun aksepterte denne premiss. Det kunne være like - kanskje mer - nærliggende å unnlate å akseptere avisens premiss, og vise til at Ap i realiteten er uendret i perioden fra og med april til og med august 2012.

Se nærmere Sunnmørsposten 30. august 2012 sidene 1, 16 og 17.

Arbeiderpartiet veiet mot 2009 - juli vs august 2012

Byrå/medium Juli August Endring
Sentio/SMP 34,2 31,2 -3
Ipsos/Dagbladet 28,2
Opinion/ANB 30,4
Norstat/VL 29,5 31,3 1,8
Sentio/DN 29,2 30,5 1,3
Norfakta/Nat/KK 29,9 28,4 -1,5
Norstat/NRK 28,3 30,3 2
Gallup/TV2 32,3 29,7 -2,6
Snitt 30,6 30 -0,3

Arbeiderpartiet veiet mot 2011 - juni vs august 2012

Byrå/medium Juni August Endring
InFact/VG 30,8 28,7 -2,1
Respons/Aftp 30 29,2 -0,8
Snitt 30,4 29 -1,4

Sentio/Sunnmørsposten har i publisert målinger 3. og 30. august 2012. Målingen 3. august er i disse tabellene lagt inn på juli.

13. august - Gjørv-kommisjonen

Først publiserte måling fra hvert medium/byrå med opptak etter 13. august - endring mot forrige måling fra samme medium/byrå

Kilde Publisert Ap Sp SV Frp H KrF V R
VG/InFact 15.aug -2,1 -1,4 0,4 0,8 1,5 0,2 0,9 -0,4
ANB/Opinion 23.aug -0,3 0,4 -1,2 1,8 2,3 -1,9 -0,4 -0,7
VL/Norstat 23.aug 1,8 -2,3 2 0,9 -0,7 -0,4 -0,6 0,3
Aftp/Respons 23.aug -0,8 0 -0,1 0,4 2,5 -0,7 -0,1 0
Dagbladet/Ipsos 27.aug 0,2 -0,4 -1,3 2,6 -2,4 1,4 0,4 -0,6
Smp/Sentio 30.aug -3 -0,4 1 2,9 -0,7 0,8 -0,9 0
Snitt -0,7 -0,7 0,1 1,6 0,4 -0,1 -0,1 -0,2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode