Poll of polls

Høyre på høyden

Publisert 24. august 2012. Sist endret 24. august 2012.

Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt mai: 25,7 %
Kommune 2023: 25,9 %
Fakta om målingen
Respons for Aftenp.
OEEV
Ap29,2-0,82,9
H37,62,517,2
Frp12,10,40,5
SV3,5-0,1-4,1
Sp4,70,0-8,8
KrF4,5-0,70,7
V5,4-0,10,8
MDG0,60,6-3,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1003 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling - Respons for Aftenposten, publisert 23. august i Aftenpostens nettutgave, opptatt 20-22 august.

1) Målingen er visstnok den sterkeste for Høyre noensinne med 37,6 pst - som er +2,5 pst fra partiets sterke juni-måling fra Respons.

2) Arbeiderpartiet måles i tråd med partiets øvrige målinger i august i år. Partiets nivå er så godt som uendret før og etter at Gjørv-kommisjonen fremla sin rapport 13. august.

3) Til tross for at Høyre måles til nesten 38 pst, er regjeringen stadig på linje med et mulig skjema til gjenvalg. Målingen gir regjeringspartiene samlet 37,9 pst. Rejeringens snitt i august 2012 så langt er 38,6. Regjeringens snitt i august 2008 var 38,5.

Partiutvikling sammenlignet med forrige valg

4) Arbeiderpartiet er på målingene i august i år sterkere enn partiet var for fire år siden. Ap hadde i august 2008 snitt på 26,6. Respons' måling gir 29,2. Snittet hittil i august i år er 30,3.

5) Målingen fra Respons/Aftenposten bekrefter den teoretiske mulighet for ulike borgerlige flertall - Frp+H eller Frp+H+KrF eller Frp+H+V eller H+KrF+V. Svært mange forutsetninger skal innfris for at partiene fa Bondevik II skal kunne få flertall samlet.

Konstellasjoner
Partisøyle

6) En av tabellene under viser fylkesvis nedbryting av denne målingen for Ap og Høyre. Merk at forutsetningen om samme relative endring over hele landet erfaringsmessig ikke vil slå til. Selv med et nasjonalt resultat for Høyre på nesten 38 pst, er det f.eks. ikke sannsynlig at partiet i Akershus passerer 50 pst, slik nedbrytingen antyder. Nedbryting må i dag som ellers leses med varsomhet.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 29,2 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyre har hatt fremgang 5 målinger på rad hos dette instituttet.
  • Høyres nivå på 37,6 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 4,5 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 4,7 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.

7) Senterpartiet er for niende gang på rad målt under fem pst. Venstre forsvarer stadig sin fjerdeplass etter H, Ap og Frp.

Se nærmere Aftenpostens nettutgave 23. august. Målingen publiseres formentlig også i Aftenpostens papiravis 24. august. Papiravisen ankommer postkassen til undertegnede etter at denne kommentaren ble skrevet.

Høyres sterkeste siden 1. oktober 2011

Måling Dato H
Respons/Aftenp 23/8-2012 37,6
Respons/Aftenp. / BT 15/6-2012 35,1
InFact/VG 23/5-2012 35,0
Verian/TV2 6/8-2012 34,1
Ipsos/Dagbladet 24/6-2012 33,9
Respons/Aftenp 12/5-2012 33,8
InFact/VG 15/8-2012 33,7
Sentio/SMP 28/6-2012 33,5
Respons/Aftenp 9/12-2011 33,3
Opinion/ANB 23/8-2012 33,0
| Last ned

Respons for Aftenposten - stortingsmåling august 2012

Nedbrutt på fylkene for Ap og Høyre, forutsatt samme relative endring i alle fylker

Ap Høyre
Østfold 32,5 32,3
Akershus 27,8 50,4
Oslo 28,9 47,3
Hedmark 38,9 22,2
Oppland 37,8 24,4
Buskerud 30,6 42,3
Vestfold 27,8 42,8
Telemark 34,4 28,7
Aust-Agder 26,8 35,6
Vest-Agder 21,8 38,3
Rogaland 21,5 42,6
Hordaland 21,5 44
Sogn og Fj 24,4 26,4
Møre og R 25,3 35,2
Sør-Tr.lag 33,8 30,3
Nord-Tr.lag 35,9 19,5
Nordland 32,4 25,1
Troms 30,3 28,1
Finnmark 37,5 23,3
Hele landet 29,2 37,6

Merk at forutsetningen om samme relative endring mot stv 2009 i hele landet, ikke er realistisk.
Høyres fremgang vil erfaringsmessig være relativt sett lavere enn fremgangen nasjonalt i fylker hvor partiet fikk valg over landssnittet i 2009.

13. august - Gjørv-kommisjonen

Først publiserte måling fra hvert medium/byrå med opptak etter 13. august - endring mot forrige måling fra samme medium/byrå

Kilde Publisert Ap Sp SV Frp H KrF V R
VG/InFact 15.aug -2,1 -1,4 0,4 0,8 1,5 0,2 0,9 -0,4
ANB/Opinion 23.aug -0,3 0,4 -1,2 1,8 2,3 -1,9 -0,4 -0,7
VL/Norstat 23.aug 1,8 -2,3 2 0,9 -0,7 -0,4 -0,6 0,3
Aftp/Respons 23.aug -0,8 0 -0,1 0,4 2,5 -0,7 -0,1 0
Snitt -0,4 -0,8 0,3 1 1,4 -0,7 -0,1 -0,2

Regjeringen vs Høyre - mandater i målinger i 2012 med Høyre på 33,5 pst og over

Medium/byrå Publisert Regjeringen Høyre
Aftp/Respons 23.aug 63 66
Aftp/BT/Respons 15.jun 64 64
VG/InFact 15.aug 61 60
TV2/Gallup 06.aug 62 61
VG/InFact 23.mai 66 63
Dagbladet/Ipsos 24.jun 66 59
SMP/Sentio 28.jun 73 62
Aftp/BT 12.mai 71 61

Mandater etter 2013-fordelingen

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H