Poll of polls

Ap vs H+Frp 4-5 i Troms og Finnmark

Publisert 23. august 2012. Sist endret 23. august 2012.

Fakta om målingen
InFact for Nordlys.
OEV
Ap33,46,3
H28,214,7
Frp17,33,3
SV4,9-5,9
Sp3,8-15,3
KrF4,82,6
V3,61,1
MDG0,0-3,0
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 765 (gir vanlige feilmarginer).
Fakta om målingen
InFact for Nordlys.
OEV
Ap34,22,8
H26,119,3
Frp16,96,1
SV4,4-1,8
Sp2,9-15,5
KrF4,83,1
V6,65,2
MDG0,0-2,3
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 355 (gir noe større feilmarginer enn vanlig).

Fylkesmålinger Troms og Finnmark - InFact for Nordlys - opptatt 16. august dvs. etter Gjørv-rapporten, publisert 23. august.

1) Troms og Finnmark skal neste år sende ni distriktsrepresentanter til Løvebakken. Målingene fordeler disse med 4 Ap - 3 H - 2 Frp.

2) Relativt sett er målingen for Høyre i Finnmark partiets sterkeste så langt i denne stortingsperioden med vekst på 142 pst, som omregnet til landstendens gir nesten 42 pst. Målingene bekrefter at Høyres fremgang relativt sett er sterkest i fylker hvor partiet tradisjonelt er under sitt landssnitt.

3) Arbeiderpartiets nivå i begge fylkene sett samlet svarer omtrent til landsmålingene så langt i august. Heller ikke i nord har partiet fått noen "velgerrefs" etter at Gjørv-rapporten ble fremlagt, jfr Vårt Lands tittel på dekningen av avisens landsmåling i dag.

Kampen om de siste distriktsmandatene i Troms
INNE
med nest minst margin

Nummer på Aps liste. Holder mandatet med 0 stemmers margin.
INNE
med minst margin

Nummer på Aps liste. Holder mandatet med 0 stemmers margin.
UTE
med minst margin

Nummer på Aps liste. Mangler 0 stemmer for å ta mandat.
UTE
med nest minst margin

Nummer på Aps liste. Mangler 0 stemmer for å ta mandat.
Forutsetter samme antall godkjente stemmer som ved forrige valg. Basert på listene til valget i 2013.
Kampen om de siste distriktsmandatene i Finnmark
INNE
med nest minst margin
Ingalill Olsen Ingalill Olsen
Nummer 3 på Aps liste. Holder mandatet med 0 stemmers margin.
INNE
med minst margin

Nummer på Aps liste. Holder mandatet med 0 stemmers margin.
UTE
med minst margin

Nummer på Aps liste. Mangler 0 stemmer for å ta mandat.
UTE
med nest minst margin

Nummer på Aps liste. Mangler 0 stemmer for å ta mandat.
Forutsetter samme antall godkjente stemmer som ved forrige valg. Basert på listene til valget i 2013.

4) Fremskrittspartiet gjør det relativt sett noe skarpere på denne InFact-målingen (veiet mot 2011) enn i landsmålingene veiet mot 2011. Vi har fra lokale målinger sett at partiet har store utfordringer i Oslo og Bergen, og da er det ikke uventet at fallet relativt sett er mindre i fylker som f.eks. Troms otg Finnmark.

5) Senterpartiet har utjevningsmandatet i Troms. Partiet er iflg InFact mer enn halvert i dette fylket mot 2009. Venstre er i pluss i Troms og gjør det særlig skarpt i Finnmark. KrF er i hyggelige pluss i begge fylkene.

6) Nordlys opplyser at antall spurte i Troms og Finnmark samlet er 1.120, men avisen opplyser ikke fordelingen på fylkene.

Se nærmere Nordlys 23. august 2012 sidene 18-19.

InFact for Nordlys 23. august 2012 - "landstendens" gitt fylkesmålinger Troms og Finnmark

2012 2009 Endring pst "Landstendens"
Ap 40815 47776 -15 30,2
Sp 4276 8628 -50 3,1
SV 5759 9264 -38 3,9
Frp 20838 29501 -29 16,2
H 33431 14816 126 38,8
KrF 5823 4068 43 7,9
V 5480 2997 83 7,1

Forutsetninger (i) målingene, og (ii) samme antall godkjente stemmer i fylkene som stv 2009

Troms fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 3 4 3 3 1 2 3 2 2 3 1
S2005 3 4 4 3 3 1 3 3 3 1 3 1
S2009 3 4 4 4 4 1 3 3 3 1 3 1
S2013 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2
S2017 2 4 4 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2021 2 4 4 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InFact / Nordlys 34/12 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Nordlys 24/11 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2
Respons / Nordlys / A-pressen 35/10 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 Respons / Nordlys / A-pressen 35/10 Respons / Nordlys 24/11 InFact / Nordlys 34/12
Ap 36,1 40,3 27,1 30,2 30,0 33,4
Høyre 25,6 30,4 13,5 20,7 24,4 28,2
Frp 1,0 3,0 14,0 25,3 23,7 17,3
SV 5,1 5,5 10,8 7,0 5,1 4,9
Sp 8,6 6,2 19,1 7,3 6,7 3,8
KrF 8,6 8,5 2,2 4,5 2,8 4,8
Venstre 5,1 3,6 2,5 2,8 2,9 3,6
MDG 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 1,6 1,7 4,8 1,9 2,2 1,9
Andre 8,3 0,6 3,0 0,3 2,1 3,0
R+SV+Ap+Sp 51,3 53,7 61,9 46,4 44,0 44,0
Frp+H+KrF+V 40,3 45,6 32,2 53,3 53,8 53,9
Sp+KrF+V 22,4 18,4 23,8 14,6 12,4 12,2
| Last ned

Finnmark fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
S2005 2 3 3 2 3 0 1 1 2 1 2 1
S2009 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2013 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1
S2017 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2021 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InFact / Nordlys 34/12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Finnmarken / FD / A-pressen 24/11 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Finnmarken / FD / A-pressen 35/10 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 Respons / Finnmarken / FD / A-pressen 35/10 Respons / Finnmarken / FD / A-pressen 24/11 InFact / Nordlys 34/12
Ap 44,0 48,9 31,4 33,5 38,4 34,2
Høyre 21,5 25,4 6,8 20,6 22,2 26,1
Frp 0,3 1,3 10,8 25,9 22,7 16,9
SV 6,4 7,8 6,2 7,4 5,8 4,4
Sp 5,9 0,0 18,4 3,6 2,5 2,9
KrF 6,8 0,0 1,7 2,8 3,1 4,8
Venstre 4,1 3,1 1,4 3,0 1,9 6,6
MDG 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,6 0,9 5,0 0,7 1,3 0,7
Andre 10,7 12,6 16,0 2,5 2,1 3,3
R+SV+Ap+Sp 56,8 57,6 60,9 45,2 48,0 42,2
Frp+H+KrF+V 32,5 29,8 20,8 52,3 49,9 54,4
Sp+KrF+V 16,7 3,1 21,5 9,4 7,5 14,3
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner