Poll of polls

Kan Ap øke sin lojalitet til 80?

Publisert 1. august 2012. Sist endret 1. august 2012.

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt mai: 19,8 %
Kommune 2023: 21,6 %

1) Stortingsmålingene etter terrorangrepet 22. juli 2011 viste at Arbeiderpartiets lojalitet økte, Ap vokste blant velgere som ikke stemte i 2009, og overgangene fra Ap til andre partier gikk ned. Målingene fra TV2/TNS Gallup 7. juni og 1. august 2011 viste lojalitet mot 2009 for Ap på henholdsvis 70 og 79.

2) Hvorfor er målinger tatt opp i ukene etter grusomhetene 22. juli av interesse i dag? Svaret er at disse målingene kan antyde mulige endringer i styrkeforholdet mellom partiene hvis Arbeiderpartiet lykkes i å mobilisere neste år.

Partiutvikling

3) Snittet av målingene i august 2011 ville gitt dødt løp mellom blokkene, og vil - hvis vi får lignende tall i august 2013 - føre til at sluttfasen av valgkampen blir en neglebiter.

4) Arbeiderpartiet fikk 35 pst i 2009. Ap vil med lojalitet på 80 og tilsvarende mobilisering av hjemmesitterne fra 2009 som på målingene for et år siden, kunne oppnå 40 pst.

5) Høyre var det parti som kortsiktig ble mest rammet av Arbeiderpartiets vekst etter angrepet. Høyres lojalitet mot 2009 var i hovedsak uforandret, men overgangene fra Ap gikk ned, og Høyre mobiliserte færre hjemmesittere fra 2009.

Partiutvikling sammenlignet med forrige valg

6) Fremskrittspartiet ble umiddelbart etter terroren rammet relativt sett mindre enn Høyre. Forklaringen var delvis at Frp før angrepet hadde færre overganger fra Ap enn Høyre.

7) Målingene ultimo juli og august 2011 er bare ett mulig scenario hvis Ap styrker seg. Hvis Ap skulle mobilisere, kan det skje på ulike måter. Økt tilsig av hjemmesittere, mindre avgang til gjerdet, og færre overganger er tre potensielt ulike bevegelser. Skulle Høyre holde formen, samtidig som Ap styrkes, vil ikke overgangene til Høyre nødvendigvis gå meget ned. Ap's mulige vekst kan - eventuelt - komme med færre overganger til gjerdet, og høyere andel av velgere som ikke stemte i 2009.

8) De siste årene har det vært liten utveksling mellom Frp og Ap, men historisk har denne vært betydelig. Lykkes Ap i å øke overgangene fra Frp, vil dette ytterligere øke spenningen frem mot det som kan bli en thriller valgnatten 2013.

Landsomfattende stortingsmålinger publisert 29. juli 2011 - 27. august 2011

Medium/byrå Publisert Mandater Ap+Sp+SV+R
SMP/Sentio 29.jul 87
Dagbladet/Ipsos 31.jul 86
TV2/TNS Gallup 01.aug 91
Nationen/KK/Norfakta 06.aug 90
NRK/Norstat 10.aug 85
Aftp/Respons 13.aug 87
TV2/TNS Gallup 15.aug 86
DN/Sentio 18.aug 88
ANB/Opinion 18.aug 88
Vårt Land/Norstat 25.aug 80
Dagbladet/Ipsos 27.aug 78
Snitt 86

Mandater etter 2013-fordelingen

Stv 2009 vs snitt juni 2011 vs snitt august 2011

stv 2009 jun.11 aug.11 Endring jun.-aug.11
Ap 35,4 29,1 38,4 9,3
Sp 6,2 5 4,5 -0,5
SV 6,2 5,2 5,3 0,1
Ap+Sp+SV 47,8 39,3 48,2 8,9
Frp 22,9 19,1 17,2 -1,9
H 17,2 29 22,5 -6,5
KrF 5,5 5,4 5,1 -0,3
V 3,9 4,3 4,1 -0,2
Frp+H+KrF+V 49,5 57,8 48,9 -8,9
R 1,3 1,6 1,5 -0,1

Mandater snitt juni 2011 og snitt august 2011

jun.11 aug.11 Endring
Ap 50 68 18
Sp 9 7 -2
SV 9 8 -1
Ap+Sp+SV 68 83 15
Frp 33 31 -2
H 50 39 -11
KrF 9 8 -1
V 8 7 -1
Frp+H+KrF+V 100 85 -15
R 1 1 0

Mandater etter 2013-fordelingen

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap