Poll of polls

Mandatendringer 2021, 2029 og 2037

Publisert 13. juli 2012. Sist endret 13. juli 2012.

Fordelingen av distriktsmandater blir endret i valget neste år, sammenlignet med fordelingen i stortingsvalget 2009.

Fordelingen skal endres annethvert stortingsvalg. De neste endringene vil derfor komme i stortingsvalgene i 2021, 2029 og 2037.

Basert på Statistisk Sentralbyrås fremskrivning av befolkningsmengden fordelt på fylkene, har pollofpolls.no i tabellen under angitt endringer i fordelingen av distriktsmandater. Det vil være betydelig usikkerhet knyttet til slike fremskrivninger. Jo lenger frem i tid, jo større usikkerhet. Fordelingen av mandater må derfor leses i lys av denne usikkerheten.

SSB bruker ulike forutsetninger, som resulterer i ulike fremskrivninger. Vi har for våre beregninger lagt til grunn det SSB betegner som "mellomalternativet". Vi har videre lagt til grunn fremskrivningen pr. 2020 (valget 2021), pr. 2028 (valget 2029) og pr. 2036 (valget 2037), da fordelingen av mandatene fastsettes disse årene.

Sammenlignes fordelingen i stortingsvalget 2013 med den sannsynlige fordelingen i 2036, ser vi at Akershus har pluss to. Oslo og Rogaland har begge pluss ett. Fylkene med minus blir trolig Oppland, Møre og Romsdal, Nordland og Finnmark.

Når endringene fra 2009 til 2013 sammenholdes med sannsynlige endringer fra 2013 til 2037, ser vi også at endringene i valget neste år blir spesielt store.

Fordeling av stortingsmandater på fylkene

Endring ift dagens Storting i parentes.

Fylke Dagens
Storting
Valg -13 2020 2028 2036
Folketall Mandat Folketall Mandat Folketall Mandat
Østfold 9 9 306 220 9 331 712 9 351 786 9
Akershus 16 17 (+1) 630 561 18 (+2) 694 642 18 (+2) 743 939 19 (+3)
Oslo 17 19 (+2) 710 505 19 (+2) 773 441 20 (+3) 815 244 20 (+3)
Hedmark 8 7 (-1) 204 358 7 (-1) 216 044 7 (-1) 225 087 7 (-1)
Oppland 7 7 198 322 7 209 289 7 217 754 6 (-1)
Buskerud 9 9 297 298 9 325 357 9 346 539 9
Vestfold 7 7 259 896 7 281 247 7 297 456 7
Telemark 6 6 179 078 6 188 337 6 195 112 6
Aust-Agder 4 4 125 501 4 138 195 4 148 025 4
Vest-Agder 6 6 194 595 6 213 773 6 228 914 6
Rogaland 13 14 (+1) 503 088 14 (+1) 553 347 15 (+2) 591 066 15 (+2)
Hordaland 15 16 (+1) 547 495 16 (+1) 596 442 16 (+1) 634 054 16 (+1)
Sogn og Fjordane 5 4 (-1) 113 340 4 (-1) 117 995 4 (-1) 121 070 4 (-1)
Møre og Romsdal 9 9 278 650 8 (-1) 296 969 8 (-1) 309 792 8 (-1)
Sør-Trøndelag 10 10 328 392 10 353 628 10 372 132 10
Nord-Trøndelag 6 5 (-1) 142 018 5 (-1) 149 790 5 (-1) 155 408 5 (-1)
Nordland 10 9 (-1) 247 675 9 (-1) 255 764 8 (-2) 260 231 8 (-2)
Troms 7 6 (-1) 167 023 6 (-1) 173 063 6 (-1) 176 163 6 (-1)
Finnmark 5 5 77 021 5 78 774 4 (-1) 79 516 4 (-1)

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem