Poll of polls

Høyre størst på Fitjar

Publisert 11. september 2010. Sist endret 11. september 2010.

Øyen Stord er delt i to kommuner - Stord i sør og Fitjar i nord. Etter kommunevalgmålingen fra avisen Sunnhordland/Norfakta er Høyre størst i Fitjar med 31 som er +10 mot 2007.

Fitjar er en kystkommune hvor Kristelig Folkeparti har stått sterkt, men er også en av mange kommuner i Sørvest-Norge hvor KrF nå sliter. Se nærmere tabellen nedenfor.

Harald Rydland (KrF) er ordfører. Hvis målingen peker ut en retning mot 2011, blir spørsmålet om Høyre vil kreve ordføreren 2011-2015.

Fremskrittspartiet gjør det relativt sett bedre i mindre kommuner enn i større. Dette illustreres i Fitjar med +9 mot 2007 iht målingen. På den annen side er Frp klart under 2009 i denne kommunen.

Fitjar 1979 - 2010

K 1979 S 1981 S 2001 S 2005 K 2007 F 2007 S 2009 Sunnhordland/Norfakta K-måling 10 sep
A 15,4 16,8 10,9 16,7 24,1 20,6 19 16,8
Sp 11,3 8,7 6,2 10,2 17,4 10,4 9,4 10,6
SV 2,1 6,1 3,4 5,3 3,8 2,4 5,2
Frp 4,8 20,7 26,6 7 18,9 28,5 16,2
H 24,7 33,3 16,7 11 21 14,6 17,9 31,3
KrF 29,8 29,5 29,7 22,9 20,6 23,7 18,9 17,5
V 8,7 3,8 3,6 5,1 4,6 3,3 1,7 1,4
A+Sp+SV 26,7 27,6 23,2 30,3 46,8 34,8 30,8 32,6
F+H+K+V 63,2 71,4 70,7 65,6 53,2 60,5 67 66,4

I K-2007 leverte Fitjar 1.521 stemmer, svarende til 0,7% av stemmene i Hordaland fylke.

Fem kommuner er hittil målt i Hordaland med omtrent 59% av stemmene i fylket i K-2007 (Bergen, Fitjar, Voss, Odda, Ullensvang).

Høyres fremgang er solid i alle fem kommunene. En poll of polls for Hordaland gir Høyre 33 i fylket som helhet mot 21 i 2007. Arbeiderpartiet holder omtrent stillingen med 22 mot 23 sist. Fremskrittspartiet har et klart minus mot 2007 i Bergen, men er i pluss i de øvrige kommunene. Frp's nivå på poll of polls i Hordaland vil da trolig stige desto flere kommuner som blir målt.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner