Poll of polls

Lysbakken inne

Publisert 12. juni 2012. Sist endret 11. juni 2012.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205

Stortingsvalgmåling Bergen - TNS Gallup for Bergensavisen - opptatt 4-6 juni.

Bergensavisen/Gallup måler regelmessig bergensernes partisyn ved kommune- og stortingsvalg. Bergensavisen har prioritert kommunemålingen. BA, ved journalist Geir Kvile, har gitt pollofpolls.no tillatelse til å legge ut stortingsmålingen. Vi takker hjerteligst for denne generøsitet.

Audun Bjørlo Lysbakken
Storting 2021: 7,6 %
S-snitt juni: 9,7 %
Kommune 2023: 6,9 %

1) Sammenlignet med landsmålingene og kommunevalgmålingen i juni fra BA/Gallup, er forskjellen relativt sett størst for SV. Stortingsmålingen i Bergen er for partiet bedre enn både landsmålingene og kommunemålingen for Bergen fra samme avis og byrå i juni.

2) Partileder Audun Lysbakken er SVs toppkandidat i Hordaland. Lysbakken vil, hvis BA/Gallups stortingsmåling blir resultatet neste år - 6,5 pst i Bergen mot 7,0 i 2009, trolig sikre seg fire nye år i landets nasjonalforsamling. Lysbakken er inne både etter denne målingen og etter siste fylkesmåling i Hordaland - Respons/Bergens Tidende i mars. Lysbakkens margin for å fornye mandatet er liten. Se tabeller under.

3) BA/Gallups målinger juni 2012 i Bergen er veiet mot kommunevalget 2011. Fremskrittspartiet fikk 10,1 pst på kommunemålingen og 10,8 pst på stortingsmålingen - mot 20,2 pst i stortingsvalget 2009 i Bergen og 10,3 pst i kommunevalget i Bergen 2011.

4) Basert på fylkestingsvalget samt denne og andre målinger, synes det å ha dannet seg en favorittgruppe på tretten til Hordalands femten distriktsmandater. Dette er Høyre (5) - Ap (4) - Frp (2) - KrF (1) - Venstre (1).

5) I en utfordrergruppe bak disse tretten finner vi Sp, SV, Høyres sjettemandat, Ap's femtemandat og Frp's tredjemandat. Hvis relative endringer mot stv 2009 i BA/Gallups stortingsmåling i Bergen i juni 2012 er de samme i Hordaland, kniper SV og Høyres sjette de to siste distriktsmandatene. Høyre vinner sistemandatet hårfint foran Ap's femte.

6) Beregningen med å anslå fylkestall basert på måling i Bergen, er mest usikker for Senterpartiet. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) vinner distriktsmandat med i overkant av fire pst. Sp gjør som regel bedre valg enn målinger, og Toppe har et solid navn både i Bergen og fylket for øvrig. Vår formodning er at Toppe i høy grad er med i kampen om mandat, selv om målingene i Bergen og landsmålingene f.t. er svake for Sp.

7) Skulle både SV og Sp få 4,5 pst i Hordaland, kreves over 35 pst for at et parti skal få inn inn sitt sjette mandat før Sp og SV. Dette viser hvor krevende det er med delingstall 11 å få innvalgt et sjette mandat. Til sammenligning er delingstallet 1,4 for første mandat til et parti.

8) Nominasjonsprosessen i Hordaland er i gang, i likhet med resten av landet. Tre partiledere blir toppkandidater i fylket - Solberg, Hareide, Lysbakken. En nestleder blir førstekandidat for sitt parti - Venstres Terje Breivik.

9) For Ap og Frp er spørsmålet om disse partiene makter å finne kandidater som i kraft av sin egen tyngde kan begrense eller for disse partiene helst bidra til å stanse lekkasjen til Høyre.

Hordaland juni 2012 hvis relativ endring mot 2009 er den samme i hele fylket som stortingsmåling Bergen, Bergensavisen/TNS Gallup juni 2012

Merk feilkildene ved denne beregningsmåten; dels feilmarginer ved målingen, dels forutsetningen om lik relativ endring i Bergen som i Hordaland som helhet

Bergen 2012 Bergen 2009 Forholdstall
Ap 28,3 31,6 0,89
Sp 1 2,9 0,34
SV 6,5 7 0,93
Frp 10,8 20,2 0,53
H 37,5 22,7 1,65
KrF 4,1 5,5 0,75
V 6,7 5,4 1,24

"Bergen 2012": Stortingsmåling BA/TNS Gallup juni 2012

Et valg i Hordaland gitt disse forholdstallene gir dette resultatet

Hordaland 2012 Hordaland 2009
Ap 27,3 30,5
Sp 1,9 5,5
SV 5,1 5,5
Frp 12,2 22,8
H 33,4 20,2
KrF 5,3 7,1
V 5,7 4,6

Merk at denne beregningsmåten er særlig usikker for Sp, som trolig er nærmere mandat enn denne beregningen antyder

Distriktsmandater gitt et valg som nevnt

Hordaland 2012 Hordaland 2009
Ap 4 5
Sp 0 1
SV 1 1
Frp 2 3
H 6 3
KrF 1 1
V 1 0
Sum 15 14

Hordaland har 15 distriktsmandater fra og med stv 2013, mot 14 stv 2009
Senterpartiet vinner sistemandatet på 4,3 pst (5,5 i 2009)

Kampen Ap vs H om sistemandatet

Bergen 2009 Bergen 2012 Hordaland 2009 Hordaland 2012 Delingstall Kvotient
Ap 46188 41306 81636 73007 9 8111,9
H 33162 54734 54066 89236 11 8112,4

Ap delingstall 9 (femtemandatet)
Høyre delingstall 11 (sjettemandatet)
Høyre vinner sistemandatet hårfint

Bergen - Bergensavisen / TNS Gallup - spm om kommunevalg vs spm om stortingsvalg

K-måling febr 2012 S-måling febr 2012 K-måling juni 2012 S-måling juni 2012
Ap 26,8 36,5 23,6 28,3
Sp 1,5 1,2 1,2 1
SV 4,8 3,4 1,8 6,5
Frp 7,8 7,8 10,1 10,8
H 42,4 34,1 43,7 37,5
KrF 6,4 5,5 3,8 4,1
V 5,1 6,1 8,6 6,7

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner