Poll of polls

Oppland: Ap vs Høyre 2-2

Publisert 6. juni 2012. Sist endret 6. juni 2012.

Kommunevåpen
Oppland fylke
Folketall: 192 486
Fylkesordfører: Even Aleksander Hagen, Ap
Fakta om målingen
Sentio for OA.
OEEV
Ap37,8-6,82,8
H23,44,410,9
Frp14,30,85,7
SV4,71,0-0,9
Sp10,7-0,8-15,3
KrF2,1-1,90,5
V3,91,51,5
MDG0,00,0-2,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Fylkesmåling Oppland - Sentio for Oppland Arbeiderblad, publisert 6. juni 2012, opptatt 29. mai - 3. juni.

1) Målingen går i samme retning som Markedsinfos måling i Oppland for Gudbrandsdølen Dagningen og Sentios måling i Hedmark for Høyre, publisert hhv 1. juni og 5. juni. Tabellen under om "landstendens" basert på diisse undersøkelsene må leses med den reservasjon at Høyres fremgang i Oppland og Hedmark trolig er relativt sett større enn i landet som helhet.

2) Arbeiderpartiet vant i 2005 fire distriktsmandater i Oppland mot Høyres null. Doblingen av Høyre mot 2009 på målingene i Oppland gir to distriktsmandater for både Ap og Høyre på Sentios måling for OA.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 37,8 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 23,4 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 2,1 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.

3) Senterpartiet er hårfint inne med distriktsmandat, gitt Sentios undersøkelse for OA. Forutsatt samme antall godkjente stemmer som i 2009, ville Sp tapt sitt mandat til Ap hvis Sp's oppslutning hadde vært i overkant av en promille lavere enn målingen.

4) Fremskrittspartiet er på målingene i Oppland og Hedmark rundt doblet mot fylkestingsvalget. Målingene må leses i lys av at både Markedsinfo og Sentio veier mot 2009. Respons og InFact veier mot 2011, og har på sine landsmålinger notert Frp lavere enn byråene som veier mot 2009. Respons og InFact har ikke målt Oppland og Hedmark. Skulle disse byråene måle i disse to fylkene og veie mot 2011, kan vi ikke se bort fra at Frp's noteringer kunne ha vært lavere enn målingene fra Sentio (Oppland for OA og Hedmark for Høyre) og fra Markedsinfo (Oppland for GD). Dette reiser også i Oppland og Hedmark usikkerhet om Frp's nivå.

Se nærmere Oppland Arbeiderblad 6. juni 2012 sidene 1, 6 og 7.

Oppland og Hedmark - målinger primo juni 2012 - "landstendens"

GD/Markedsinfo Oppland OA/Sentio Oppland Høyre/Sentio Hedmark
Ap 28,4 29,2 30,2
Sp 4,9 5,4 3,8
SV 4 5,7 4,1
Frp 20,8 18,7 20,7
H 37,2 35,9 38,6
KrF 7,3 3,7 7,3
V 4 5,1 6,4

Oppland - distriktsmandater

2005 2009 GD/Markedsinfo juni 2012 OA/Sentio juni 2012
Ap 4 3 3 2
Sp 1 1 0 1
SV 0 0 0 0
Frp 1 1 1 1
H 0 1 2 2
KrF 0 0 0 0
V 0 0 0 0

Utjevning 2005: H
Utjevning 2009: SV

Målingene i Oppland juni 2012 vs nedbrutt snitt landsmålingene mai 2012

GD/Markedsinfo juni 2012 OA/Sentio juni 2012 Snitt landsmålingene mai 2012 nedbrutt
Ap 36,7 37,8 39,9
Sp 9,8 10,7 9,3
SV 3,3 4,7 3,5
Frp 15,9 14,3 12,2
H 24,2 23,4 20
KrF 4,1 2,1 2,8
V 3,1 3,9 3,6

Oppland fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2005 4 5 5 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2009 3 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2013 3 4 4 4 5 1 2 2 3 2 3 2
S2017 2 4 4 4 5 1 2 2 3 2 3 2
S2021 2 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / OA 23/12 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 22/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 6/12 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / OA 1/12 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 6/11 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 24/10 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 6/10 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / OA 1/12 MI / GD 6/12 MI / GD 22/12 Sentio / OA 23/12
Ap 50,3 52,0 35,0 44,6 42,7 36,7 37,8
Høyre 16,3 18,5 12,5 19,0 18,2 24,2 23,4
Frp 0,7 2,6 8,6 13,5 15,0 15,9 14,3
SV 3,7 3,7 5,6 3,7 4,5 3,3 4,7
Sp 16,6 0,0 26,0 11,5 10,6 9,8 10,7
KrF 7,2 6,6 1,6 4,0 3,1 4,1 2,1
Venstre 3,8 0,0 2,4 2,4 3,2 3,1 3,9
MDG 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,3 3,6 0,4 0,5 0,5 1,3
Andre 1,5 16,4 2,5 0,4 1,5 1,5 1,6
R+SV+Ap+Sp 70,6 56,0 70,2 60,2 58,3 50,3 54,5
Frp+H+KrF+V 27,9 27,6 25,0 38,9 39,5 47,3 43,7
Sp+KrF+V 27,6 6,6 29,9 17,9 16,9 17,0 16,7
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner