Poll of polls

Ingen bakgrunnstall fra VG

Publisert 10. september 2010. Sist endret 10. september 2010.

Verdens Gang/InFact publiserte 10. september nasjonal stortingsvalgmåling med +6,5 mot august for Fremskrittspartiet. Reelt er fremgangen trolig mindre, i lys av at Frp hadde 19,2 hos samme byrå i august mot 22,8 som snitt på alle stortingsmålingene i august.

VG antyder at "innvandrerutspill, kritikk av Høyre og comeback for Carl I." fører til at Frp "suser" opp.

VG er en avis som sjelden publiserer bakgrunnstall for sine partimålinger, heller ikke denne gang. VGs lesere kjenner derfor ikke årsakene til Frp's vekst hos InFact de siste ukene - om forklaringen er større lojalitet blant egne 2009-velgere, om overgangene til andre partier er redusert, om Frp denne gang har en særlig høy andel av hjemmesitterne i 2009-valget, om Frp's fremgang er ulikt fordelt geografisk, og om fremgangen var ulikt fordelt på InFacts intervjudager som iflg VG var 6. og 8. september.

Vi ser her et eksempel på at norske medier oftest kommenterer egne målinger, og sjelden ser hen til målinger publisert i andre medier. Hvis VG hadde presentert forskjeller mellom sin måling og hovedtendensen i de øvrige nasjonale og lokale målingene publisert primo september, er det nærliggende at avisen ville ha vært mindre kategorisk - både når det gjelder å slå fast styrken i Frp's (mulige) fremgang og årsaker til denne.

Fremskrittspartiet kan ha fått et løft på grunn av begivenhetene VG peker på. Men så langt har andre målinger ikke kunnet bekrefte at Frp har løftet seg slik VG antyder, heller ikke målinger opptatt inneværende uke. Og VGs dekning av målingen innebærer at avisens fremstilling er lite etterprøvbar for leserne.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger