Poll of polls

Flertall Frp+H og H+KrF+V?

Publisert 29. mai 2012. Sist endret 29. mai 2012.

Fakta om målingen
Ipsos for Dagbladet.
OEEV
Ap30,2-1,73,9
H32,04,111,6
Frp16,2-2,54,6
SV4,0-2,3-3,7
Sp3,4-0,6-10,1
KrF5,20,91,4
V4,90,20,3
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 930 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsvalgmåling - Ipsos MMI for Dagbladet, publisert 29. mai 2012, opptatt 21-24. mai. To regjeringspartier ble målt under sperregrensen, Sp og SV.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum
Storting 2021: 13,5 %
S-snitt juni: 6,3 %
Kommune 2023: 8,2 %

1) Senterpartiet ble målt til 3,4 pst. Sp gjør som regel bedre valg enn målinger. At Sp med sitt solide grunnfjell skal gå under sperregrensen valgnatten, er ikke sannsynlig.

2) Sosialistisk Venstreparti er i Dagbladet oppført med 4,0 pst. Pollofpolls.no har med takk fått opplyst fra Ipsos MMI at dette er en avrunding oppover, slik at SV er målt i området 3,95 - 3,99. Partiet er i Dagbladet oppført med ett mandat, som er en konsekvens av at partiet ble målt under sperregrensen.

3) Med to regjeringspartier under sperregrensen illustrerer målingen tre teoretisk mulige, men neppe sannsynlige flertall:

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 30,2 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 32,0 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • Venstre har hatt fremgang 3 målinger på rad hos dette instituttet.
  • KrFs nivå på 5,2 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 3,4 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

4) Det første er flertall Frp og Høyre, på denne målingen 91 mandater. Tross flere målinger denne våren med flertall Frp og Høyre, vil pollofpolls.no stadig mene at to partier med gjensidig utveksling som fikk 40 pst i 2009, neppe vil få 48 pst og flertall i 2013.

5) Det andre er at Høyre blir større enn regjeringen, på denne målingen 60 mot 59 mandater. Dette er trolig første måling noensinne hvor Høyre er større enn Ap+Sp+SV i mandater, men valgnatten er dette ikke sannsynlig.

6) Det tredje er to ulike borgerlige flertall, både Frp+H og H+KrF+V. Høyre, KrF og Venstre ble av Ipsos MMI/Dagbladet målt til samlet 79 mandater, for flertall kreves 85. Målingen fra VG/InFact 23. mai 2012 hadde SV under sperregrensen. Sp fikk 4,8 pst. Settes Sp på VGs måling til 3,9 pst og de øvrige partiene uendret, gir mandatberegningsprogrammet to ulike borgerlige flertall - 87 mandater for Frp+H og 86 mandater for H+KrF+V. Målingene fra Ipsos MMI/Dagbladet og VG/InFact viser dermed den teoretiske (men ikke sannsynlige) mulighet for to ulike borgerlige flertall. Begge disse flertall vil trolig forutsette at både Sp og SV (mot formodning) faller under sperregrensen.

Audun Bjørlo Lysbakken
Storting 2021: 7,6 %
S-snitt juni: 9,7 %
Kommune 2023: 6,9 %

7) Snittet av ni målinger hittil i mai nedbrutt på fylkene med en forutsetning om samme relative endring for alle partiene i alle fylkene, gir for SV 4,2 pst. Holmås vinner SVs eneste distriktsmandat, i Oslo. Solhjell vinner utjevningsmandat i Akershus. Torkildsen (Vestfold) og Lysbakken (Hordaland) får ikke fire nye år i landets nasjonalforsamling, gitt denne beregningen.

8) Snittet som nevnt gir Sp 4,6 pst. Nedbryting gir Sp distriktsmandat i bare Sogn og Fjordane - partileder Navarsete. Statsrådene Kleppa og Borten Moe vinner utjevningsmandater i Rogaland og Sør-Trøndelag. Statsråd Brekk taper sitt mandat i Nord-Trøndelag. Utjevningsmandatet i Nord-Trøndelag går med denne beregningen til SV. Sp er i Nord-Trøndelag hårfint bak Frp, som i henhold til nedbrytingen vinner siste distriktsmandat. Gitt at Sp gjør bedre valg enn målinger, er det sannsynlig at landbruks- og matministeren får fire nye år på Stortinget. Men målingene i mai antyder hva Sp kan vente seg hvis partiet i 2013 får et valg på 4-tallet (6,2 i 2009).

Se nærmere Dagbladet 29. mai 2012 sidene 20-23.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger