Poll of polls

Grunnlovsflertall Ap og Høyre

Publisert 23. mai 2012. Sist endret 23. mai 2012.

Fakta om målingen
InFact for VG.
OEEV
Ap31,12,04,8
H35,03,114,6
Frp11,3-2,4-0,3
SV3,4-0,7-4,2
Sp4,8-0,2-8,7
KrF4,8-1,11,0
V5,80,01,2
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 2111 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsvalgmåling InFact for Verdens Gang 23. mai 2012, opptatt 15. og 21. mai.

1) Arbeiderpartiet og Høyre måles samlet til 119 mandater etter 2013-fordelingen. Et eventuelt slikt valgresultat vil gi disse to partiene samlet over to tredjedels flertall, som er kravet for å endre Grunnloven.

2) Kristelig Folkeparti og Venstre er samlet omtrent på nivå med Fremskrittspartiet. KrF og Venstre får 10,6 pst og 19 mandater - 0,7 pst og et mandat mindre enn Frp.

Partisøyle

3) Målingen er et nytt eksempel på at byråene som veier mot 2011 (Respons og InFact) ikke synes å ha registrert fremgang for Frp siden kommunevalget i fjor.

4) Høyre er størst på fem av syv målinger hittil i mai.

5) På fire av de fem siste målingene har Høyre hatt rekordnoteringer hos vedkommende byrå - Respons/Aftenposten, Norfakta/Nationen/Klassekampen, Sentio/Dagens Næringsliv, InFact/VG.

6) Hvis Høyres fremgang i april og mai for en stor del skyldes at partiet nå mobiliserer et uforholdsmessig høyt antall velgere som ikke stemte i 2009 eller 2011, kan fremgangen være mindre solid fundert enn rekordnoteringene kan tyde på.

Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt april: 27,1 %
Kommune 2023: 25,9 %

Mediene som har publisert landsmålinger i mai har - med hederlige unntak for TV2, Nationen og ANB - gitt publikum tynt med informasjon om bakgrunnen for endringene.

7) I lys av målingene i mai, tyder stadig mer på at målingen fra Sentio/Dagens Næringsliv lørdag 19. mai fanget opp en tendens i startfasen (målingen ble tatt opp 8-13 mai). Utslagene hos Sentio/DN var større enn hos de andre byråene. Dette kan kanskje ses i lys av at Sentio/DN i april målte Høyre klart lavere enn snittet av alle målingene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene