Poll of polls

TV2 vs NRK

Publisert 4. mai 2012. Sist endret 4. mai 2012.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap29,00,22,7
H30,0-0,19,6
Frp16,3-1,84,7
SV4,40,3-3,2
Sp4,0-1,1-9,5
KrF6,72,02,9
V5,6-0,41,0
MDG1,61,6-2,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 950 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsvalgmålinger - TNS Gallup for TV2 og Norstat for NRK, publisert 3. mai (TV2) og 4. mai (NRK).

Partiutvikling

1) Høyre ble størst hos TV2/Gallup. NRK/Norstat målte Arbeiderpartiet størst.

2) TV2s nettsak gir solid orientering om bakgrunnstall.

3) NRK gir i sin nettsak leserne ingen opplysning om bakgrunnstall - intet om lojalitet, intet om overganger mellom partiene, intet om hvordan velgere som ikke stemte i 2009 vil stemme. NRK oppgir ikke antall spurte. I slutten av nettsaken fremkommer opplysningen "N = 723". Dette sikter kanskje til antall intervjuede som har besvart spørsmålet om partipreferanse. Antall spurte er trolig høyere.

4) Verken TV2 eller NRK opplyser om råtall, dvs før veiing. Det har hittil ikke vært vanlig for norske medier og byråer å opplyse om råtall. Men i lys av forskjellen for særlig Fremskrittspartiet mellom byråer som veier mot 2009 (bl.a. Gallup og Norstat) og byråene som veier mot 2011 (InFact og Respons) er større åpenhet om råtall nærliggende. TV2 og NRK bør i det minste opplyse publikum om hovedforskjellene mellom råtall og tallene etter veiing som er publisert som målingene (barometertallene).

Fremskrittspartiet - landsomfattende stortingsvalgmålinger 2012

Januar Februar Mars April Mai Snitt Endring fra januar Veier mot
Sentio/DN/SMP 15,8 17,8 18,9 19 17,8 3,2 2009
Norstat/NRK/VL 15 15,7 17,3 20,1 19 17,4 4 2009
Ipsos MMI/Dagbladet 13,8 17,6 17,5 18,7 16,9 4,9 2009
Norfakta/Nat/KK 15,3 15,5 16,6 16,8 16,1 1,5 2009
TV2/TNS Gallup 13,3 14,5 12,1 18,1 16,3 14,9 3 2009
Opinion/ANB 14,3 10,7 17 16,7 14,7 2,4 2009
InFact/VG 10,7 12,4 13,5 13,7 12,6 3 2011
Respons/Aftp/BT 9,8 11,5 11 11 10,8 1,2 2011

For byråer som måler for flere medier (Sentio, Norstat) er snittet lagt til grunn.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap31,40,95,1
H25,7-2,85,3
Frp19,0-0,57,4
SV4,1-0,5-3,5
Sp5,20,1-8,3
KrF6,00,62,2
V4,2-0,4-0,4
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte ikke registrert.
Parti galluper

5) Vi vil også oppfordre TV2 og NRK til å publisere hvordan de spurte i målingene svarte da de fikk spørsmål om stemmegivning ved referansevalget, som for både TV2 og NRK er stortingsvalget 2009 - eller i det minste angi dette ved grove anslag. Vi viser her til artikkelen til fagsjef Weberg i InFact, lagt ut på pollofpolls.no 11. april 2012:

"Når vi spør om hva elektoratet stemte ved forrige kommunevalg, svarer normalt 10-12 % (fratrukket hjemmesitterne) Frp, og vektene blir små. Problemet er når vi spør hva de stemte ved forrige stortingsvalg. Da svarer fremdeles 10-12 % Frp, mens det jo var 22,9 % som stemte på partiet ved stortingsvalget 2009. Da blir vektene ikke bare uforsvarlig høye, men resultatene blir uriktige."

Byråene som veier mot stortingsvalget 2009 og deres oppdragsgivere har såvidt vites ennå ikke kommentert dette, jfr særlig InFacts standpunkt om at visse forutsetninger gir "uriktige" resultater.

Kjell Ingolf Ropstad
Storting 2021: 3,8 %
S-snitt mai: 3,9 %
Kommune 2023: 4,0 %

6) Kristelig Folkeparti måles høyere enn 2009 hos både TV2 og NRK. Tross dette, ville partileder Hareide ikke forsvart sitt mandat i Akershus gitt snittet av målingene. Han ville heller ikke forsvart mandatet med den sterkeste av disse målingene (TV2 med 6,7 pst). Dette illustrerer at Hareide trolig vil foretrekke å stille i hjemfylket Hordaland i 2013.

TV2 / TNS Gallup - landsomfattende stortingsvalgmålinger med KrF på 5,5 pst eller høyere

KrF
mai.12 6,7
jan.12 6,2
sep.10 5,7
jun.10 5,6
jun.11 5,5

7) Miljøpartiet De Grønne ble målt til 1,6 pst hos Gallup/TV2. TNS Gallup veier mot 2009 da MDG fikk 0,3 pst (mot 0,9 i kvlg 2011). Sett i lys av MDGs lave veiingstall når 2009 er referansevalget, kan dette være MDGs relativt sett sterkeste måling så langt i 2012. Iflg TV2 kan MDG gitt dette nasjonale nivået være nær mandat i Oslo.

8) NRK spesifiserer ikke MDG. Vi vil oppfordre alle som publiserer partimålinger til å spesifisere MDG.

Miljøpartiet De Grønne - landsomfattende stortingsvalgmålinger

Publisert Nivå Medium/byrå
mar.12 0,9 TV2/Gallup
mar.12 1 Aftenposten/Respons
apr.12 0,5 TV2/Gallup
apr.12 1,3 MDG/InFact
apr.12 1,7 Aftp/BT/Respons
mai.12 1,6 TV2/Gallup

MDG - stortingsvalgmålinger Oslo

Publisert Nivå Medium/byrå
mar.12 1,5 Aften/Respons

MDG - kommunevalgmålinger Bergen

Publisert Nivå Medium/byrå
feb.12 2,9 Bergens Tidende/Respons
apr.12 2,6 BT/Respons

Mai 2012 vs mai 2008 - landsomfattende stortingsvalgmålinger - mandater etter den trolige 2013-fordelingen

mai.12 mai.08
Ap 57 51
Sp 7 10
SV 7 10
Ap+Sp+SV 71 71
Frp 32 46
H 48 31
KrF 10 9
V 7 11
Frp+H+KrF+V 97 97
R 1 1

Beregningen bygger på snittet av TV2/TNS Gallup og NRK/Norstat mai 2012 og mai 2008
Mandater iht pollofpolls.nos' mandatberegningsprogram

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om "Andre"

Vis alle artikler om "Andre"

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene