Poll of polls

H+KrF+V jevnstore med regjeringen

Publisert 30. april 2012. Sist endret 30. april 2012.

April 2012 - ti landsomfattende stortingsvalgmålinger, fordelt på åtte byråer:

Gjennomsnitt stortingsvalgmålinger april

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt mars 32,9 27,9 16,3 4,5 5,3 5,4 4,6 0,2 1,3 1,7
Snitt april 30,5 29,4 17,3 4,5 5,1 5,1 5,2 0,2 1,4 1,4
Endring -2,4 1,5 1,1 0,0 -0,1 -0,4 0,6 0,0 0,1 -0,3
Sterkeste 32,8 32,9 20,7 6,3 6,0 6,2 7,8 1,7 2,1 2,5
Svakeste 28,3 24,9 11,0 3,7 4,0 4,0 3,7 0,0 0,7 0,3
Sprik 4,5 8,0 9,7 2,6 2,0 2,2 4,1 1,7 1,4 2,2

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i mars og i april.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Verian / TV2 -7,7 2,4 6,0 0,4 -0,4 -0,3 0,4 -0,9 0,3 0,4 3/4-2012
Norstat / NRK -3,6 2,3 2,2 -1,0 1,1 -0,6 1,3 0,0 -0,3 -1,3 5/4-2012
Sentio / DN -0,3 1,8 -0,2 -0,9 1,0 -0,4 0,0 0,0 -0,2 -0,6 13/4-2012
InFact / VG -2,1 1,3 0,2 -0,5 -0,5 0,4 0,7 0,0 0,5 -0,1 14/4-2012
Norfakta / Nat. / KK -1,9 2,8 0,2 0,8 -0,8 -1,0 -0,2 0,0 -0,7 0,9 14/4-2012
Norstat / VL -3,7 2,4 3,5 -0,8 0,7 0,3 -2,7 0,0 0,5 -0,2 20/4-2012
Respons / Aftenp. / BT -0,5 0,4 0,0 -0,2 -1,1 -2,0 3,5 0,7 -0,7 -0,6 20/4-2012
Opinion / ANB -3,3 -0,8 -0,3 1,1 -0,1 1,9 0,4 0,0 0,4 0,9 27/4-2012
Ipsos / Dagbladet 0,6 1,3 1,2 1,5 -1,9 -1,1 0,1 0,0 0,0 -1,6 28/4-2012
Sentio / SMP -0,7 -0,2 0,3 -0,3 0,1 -0,5 1,7 0,0 0,0 -0,3 30/4-2012
Snitt disse målingene -2,3 1,4 1,3 0,0 -0,2 -0,3 0,5 0,0 0,0 -0,3

1) Snittet for regjeringspartiene gir 69 mandater etter 2009-fordelingen mot 66 mandater for Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Basert på den trolige 2013-fordelingen, får regjeringspartiene 67 mandater mot 70 for Høyre, KrF og Venstre.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
April 2012 55 70 78 71 80 0 0 51 82 90 91 68 99 60
Mars 2012 60 76 85 78 86 0 0 48 76 85 84 65 93 56
Februar 2012 63 79 87 79 88 0 0 47 73 81 82 64 90 56
Januar 2012 63 79 88 81 89 0 0 50 73 82 81 67 90 58
Desember 2011 59 75 84 77 85 0 0 49 77 86 85 66 94 57
November 2011 59 75 83 76 85 0 0 49 77 85 86 66 94 58
Oktober 2011 63 79 88 80 88 0 0 50 73 82 81 67 90 58
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

2) I den grad snittene for fire år siden er et skjema for regjeringspartiene, var regjeringens snitt i april 2008 sterkere enn fire år senere i april 2012. Snittet i april 2008 ga regjeringspartiene 73 mandater etter 2009-ordningen og 72 mandater etter 2013-fordelingen. Forskjellen er særlig at SV ble målt høyere i april 2008 enn i april 2012.

3) Gitt april-snittet, er forskjellen mellom 2009-fordelingen og den trolige 2013-fordelingen større enn ofte ellers. Arbeiderpartiet får 53 mandater med snitt på 30,5 pst etter 2009-fordelingen, men 51 mandater etter 2013-fordelingen. Høyre får 49 mandater etter 2009-fordelingen, men blir største parti med 52 mandater etter 2013-ordningen - tross 1,1 prosentpoeng lavere snitt enn Ap.

Partiutvikling

4) Spørsmålet om hvilket parti som var størst i april kan - paradoksalt nok - bero på byråenes referansevalg. Snittet for byråene som veier mot 2009 gir Ap størst med 30,6 pst. Snittet for byråene som veier mot 2011 gir Høyre størst med 32,4 pst. Byråene som veier mot 2011 er InFact (for VG) og Respons (for Aftenposten og Bergens Tidende). De øvrige veier mot 2009.

Siv Jensen
Storting 2021: 11,6 %
S-snitt juni: 17,2 %
Kommune 2023: 11,3 %

5) Arbeiderpartiets snitt har falt fra knapt 35 pst i januar til 30,5 i april. Det er ikke enkelt å peke på begivenheter som kan forklare fallet - på samme måte som det ikke var enkelt å forklare Ap's vekst fra desember 2011 til januar 2012.

6) Fremskrittspartiets nivå er stadig markert høyere hos byråene som veier mot 2009, sammenlignet med byråene som veier mot kommunevalget 2011. All kunnskap vi har om bakgrunnstall - jf bl.a. råtall utlagt på våre nettsider fra tre landsmålinger i mars (Sentio/DN, Respons/Aftenposten og Opinion/ANB) - antyder at forskjellene mellom 2009- og 2011-byråene trolig ikke skyldes systematiske ulikheter i råtallene for Frp. Skulle noen av 2009-byråene sitte på materiale som viser at vår formodning på dette punktet er uriktig, skal vi straks publisere eventuelle bakgrunnstall som 2009-byråene måtte sendes til oss.

7) Frp's høye nivå hos 2009-byråene medfører også at summen av Frp og Høyre er høyere hos 2009-byråene (snitt april 47,3) enn hos 2011-byråene (snitt april 44,4).

Parti galluper

8) Venstre tok fjerdeplassen, i likhet med februar i år.

9) Mars og april 2012 er de eneste månedene etter stortingsvalget 2009 der alle de fire minste stortingspartiene har hatt målinger på og under sperregrensen.

Ap+Sp+SV vs H+KrF+V - mandater snitt nasjonale stortingsmålinger etter den trolige 2013-fordelingen

Ap+Sp+SV H+KrF+V
2009 86 42
okt.11 76 68
nov.11 74 68
des.11 73 70
jan.12 77 68
feb.12 78 64
mar.12 73 65
apr.12 67 70

Snitt byråer som veier mot stv 2009 vs kvlg 2011 - Ap, Høyre, Frp

Ap 2009 Ap 2011 H 2009 H 2011 Frp 2009 Frp 2011
jan.12 34,5 35,3 28,6 31,7 14,7 10,3
feb.12 34,8 32,7 27,3 30,2 15,1 12
mar.12 33,2 31,7 27,2 31,6 17,1 12,3
apr.12 30,6 30,4 28,7 32,4 18,6 12,4

Ap 2009 = Snitt Ap for byråene som veier mot 2009 (alle bortsett fra InFact og Respons). Ap 2011= Snitt Ap for byråene som veier mot 2011 (In Fact og Respons). Tilsvarende for Høyre og Frp.

April 2012 - snitt byråene som veier mot 2009, mandater etter den trolige 2013-fordelingen

Snitt Mandater
Ap 30,6 52
Sp 5,2 9
SV 4,6 8
Ap+Sp+SV 40,4 69
Frp 18,6 32
H 28,7 51
KrF 5,1 9
V 4,8 8
Frp+H+KrF+V 57,2 100
Rødt 1,3 0

April 2012 - snitt byråene som veier mot 2011, mandater etter den trolige 2013-fordelingen

Snitt Mandater
Ap 30,4 55
Sp 5,1 9
SV 3,9 1
Ap+Sp+SV 39,4 65
Frp 12,4 23
H 32,4 59
KrF 5 9
V 6,8 12
Frp+H+KrF+V 56,6 103
Rødt 1,7 1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode