Poll of polls

Høyre største annetvalg

Publisert 26. april 2012. Sist endret 26. april 2012.

TNS Gallup spurte i tilknytning til partimålingen til TV2 i mars også om velgernes annetvalg.

Høyre ble størst når velgerne fikk spørsmål om annenpreferanse, se tabell under.

Spørsmålet om annetvalg viste også - ikke uventet - at både Sosialistisk Venstreparti og Venstre har et større potensiale enn målinger og valg kan tyde på.

Opposisjonen har samlet et høyere nivå når velgerne spørres om annetvalg, sammenlignet med de alminnelige målingene. Et valg neste år svarende til annenpreferansen i henhold til Gallup/TV2 ville gitt opposisjonen 104 mandater.

Velgernes annetvalg - TNS Gallup for TV2, opptatt 27. februar - 2. mars 2012

mar.12 okt.11
Ap 16,6 17,6
Sp 8,2 6,1
SV 12,2 12,4
Frp 11,2 12,9
H 31,6 22,9
KrF 4,7 5,4
V 12,5 16
R 1,6 2,7
MDG 0,5 2
Andre 1,5 0,9

kilde: www.politisk.tv2.no og journalist Kjetil Løset, TV2
Spørsmålet gjelder annenpreferanse ved stortingsvalg

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger