Poll of polls

TV2 slår NRK

Publisert 10. april 2012. Sist endret 21. april 2012.

TV2 (TNS Gallup) og NRK (Norstat) har så langt i år begge publisert fire landsomfattende stortingsvalgmålinger.

Ser vi på nettsakene som presenterer disse målingene, finner vi at NRK (jan - feb - mar - apr) så godt som ikke meddeler bakgrunnstall til leserne av www.nrk.no.

Så langt i år, synes bare nettsaken fra NRKs februar-måling å redegjøre for bakgrunnstall. Det dreide seg om lav lojalitet for SV, og at "Hver femte SV-velger er usikre på om de skal stemme SV på nytt".

Ser vi på den annen side på nettsakene som presenterer målingene fra TV2 (jan - feb - mar - apr), finner vi i tilknytning til alle fire målinger omtale av en rekke bakgrunnstall. Lesere som studerer TV2s redegjørelse for målingene på kanalens nettsted politisk.no, vil få atskillig informasjon om lojalitet mot stortingsvalget 2009, og om opplysninger fra TNS Gallups bakgrunnsmateriale når det gjelder kjønn, alder, geografi og bytteforholdet mellom partiene.

Statskanalens politiske redaksjon kan ikke være bekjent av sin taushet om Norstats bakgrunnstall. På dette punktet gir TV2 utvilsomt dypere og bredere informasjon.

Både NRK og andre medier bruker daglig ressurser på å fremskaffe informasjon fra offentlig forvaltning og private virksomheter om forhold som har større samfunnsmessig betydning enn råtall og overgangsmatriser etc. når det gjelder partimålinger. Vi vil derfor gjenta oppfordringen - både til NRK og andre medier som publiserer slike målinger - om at bakgrunnstall legges ut på nettet. Det er vanskelig å se hvilke interesser som skulle tilsi at bl.a. NRK holder lisensbetalerne i uvitenhet om bakgrunnsmaterialet som - i NRKs tilfelle Norstat - har frembrakt.

Legger NRK eller andre medier ut bakgrunnstall som disse mottar i egenskap av oppdragsgiver for partimålinger, tas et kvantesprang for å gi publikum mulighet for å skaffe seg større kunnskaper om velgernes vandringer. Det vil da også bli lettere å etterprøve målingene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene