Poll of polls

Snitt byråer vs målinger

Publisert 7. april 2012. Sist endret 21. april 2012.

pollofpolls.no har nå lagt ut tabell for månedssnitt for byråene. Tabellen fremkommer under "Stortinget" og har tittelen "Gjennomsnitt hvor instituttene vektes likt".

Bakgrunnen er at enkelte byråer publiserer to eller flere landsomfattende stortingsvalgmålinger hver måned. I den nye tabellen er det for byråer som publiserer flere målinger lagt inn snittet mellom disse målingene. Hvert byrå vil derfor få samme vekt i denne tabellen.

Forskjellene mellom snitt basert på målinger og på byråer er - ikke uventet - størst for Frp og Høyre. Dette har sammenheng med et fenomen vi har ofret mye oppmerksomhet - at byråer som veier mot stortingsvalget 2009 synes å måle Frp høyere enn byråer som veier mot kommunevalget 2011. April og månedende fremover vil vise om det fortsatt blir slik.

I mars var Fremskrittspartiets snitt 16,3 pst på målinger publisert i denne måneden. Snittet mellom byråene var 15,4 pst. For Høyre var tilsvarende 27,9 pst vs 28,7 pst.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no