Poll of polls

Frp+H fra bunn til topp på fire uker

Publisert 4. april 2012. Sist endret 5. april 2012.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap28,8-7,72,5
H30,12,49,7
Frp18,16,06,5
SV4,10,4-3,5
Sp5,1-0,4-8,4
KrF4,7-0,30,9
V6,00,41,4
MDG0,0-0,9-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 932 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsvalgmåling - TNS Gallup for TV2 - publisert 3. april 2012 - opptatt 26-30 mars:

1) TV2/Gallup publiserte landsmåling 6. mars med sum Frp og Høyre på 39,8 pst. Dette var, og er, den laveste notering for disse partiene samlet etter kommunevalget.

2) Fire uker senere - 3. april - publiserte samme kanal og byrå landsmåling med sum Frp og Høyre på 48,2 pst. Dette er den sterkeste notering for disse partiene samlet etter kommunevalget. Se tabell under for sum Frp og Høyre i landsomfattende stortingsmålinger etter kommunevalget.

3) Arbeiderpartiet måles under 30 pst - for første gang på en nasjonal stortingsmåling etter 1. august 2011.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 28,8 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • KrFs nivå på 4,7 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

4) Fremskrittspartiets måling på over 18 pst er den sterkeste hos TV2/Gallup siden uke 9 i 2011.

5) April vil trolig gi flere svar på styrken i Frp's sannsynlige vekst - beroende på bl.a. (i) om også byråer som veier mot kommunevalget 2011 noterer fremgang for Frp (InFact og Respons) - (ii) om byråene som i mars målte Frp til 16-18 pst fortsatt måler vekst, (iii) om byråene også noterer pluss i Fremskrittspartiets råtall, og (iv) om partiet rekrutterer flere hjemmesittere, eller om også bytteforholdet mot andre partier styrkes. Styrket bytteforhold er ofte et tegn på at fremgang kan være solid.

6) TV2 skal ha honnør for å ha gjengitt en rekke bakgrunnstall på www.politisk.no. Det fremgår der at Frp har styrket sitt bytteforhold mot andre partier.

7) Fordi Frp og Høyre måles høyt - samtidig som Ap måles under 30 - er det vanskelig å finne en sammenlignbar måling etter kommunevalget. I en av tabellene under har vi sammenlignet målingen med snittet av de nasjonale stortingsvalgmålingene i juni 2011.

8) Målingen gir sum 48 pst for Frp og Høyre. Tross dette, vil vi i pollofpolls.no fastholde at det i stortingsvalget neste år f.t. ikke er sannsynlig at to partier (Frp+H) med gjensidig utveksling og 40 pst samlet i 2009, vil komme så høyt som 48.

9) Når det gjelder byråene som veier mot 2011, er Respons' ferskeste målinger fra Rogaland og Agder - opptatt dels uke 12, dels uke 13. Omregnet til landstendens, antyder disse rundt 14-15 for Frp - som er relativt høyt for Respons i forhold til byråets noteringer for Frp etter kommunevalget. Spørsmålet om Respons her har fanget en fremgang for Frp som vi vil se igjen når Respons/Aftenposten publiserer landsmåling i april, vil få sin avklaring i løpet av noen uker.

10) SVs avstand til sperregrensen er etter denne målingen en promille. Brytes målingen ned, beholder Holmås distriktsmandatet i Oslo, Solhjell vinner utjevningsmandat i Akershus, og Torkildsen blir ikke gjenvalgt til Stortinget.

11) Partilederne Hareide (Akershus) og Lysbakken (Hordaland) vil ikke bli gjenvalgt hvis tallene valgnatten 2013 svarer til denne målingen nedbrutt. Stiller Hareide i sitt hjemfylke Hordaland, vil han med stor sannsynlighet vinne distriktsmandat.

TV2 / TNS Gallup landsomfattende stortingsvalgmåling 3. april 2012

Stortingsmandater

2009 2013
Ap 50 51
Sp 9 9
SV 7 7
Frp 33 31
H 51 52
KrF 8 8
V 10 10
R 1 1
Ap+Sp+SV 66 67
Ap+Sp+SV+KrF 74 75
Frp+H 84 83
Frp+H+KrF+V 102 101

Landsomfattende stortingsvalgmålinger opptatt uke 13 / 2012

Ipsos MMI for Dagbladet opptatt 26-27 mars - publisert 31. mars
TNS Gallup for TV2 opptatt 26-30 mars - publisert 2. april

Dagbladet TV2 Snitt
Ap 31,3 28,8 30,1
Sp 5,9 5,1 5,5
SV 4,8 4,1 4,5
Ap+Sp+SV 42 38 40
Frp 17,5 18,1 17,8
H 26,6 30,1 28,4
KrF 5,4 4,7 5,1
V 4,6 6 5,3
Frp+H+KrF+V 54,1 58,9 56,5
R 1 1,6 1,3

TV2/TNS Gallup april 2012 vs snittet av landsomfattende stortingsvalgsmålinger juni 2011

TV2 april 2012 Snitt juni 2011
Ap 28,8 29,1
Sp 5,1 5
SV 4,1 5,2
Frp 18,1 19,1
H 30,1 29
KrF 4,7 5,4
V 6 4,3
R 1,6 1,6
Ap+Sp+SV 38 39,3
Frp+H 48,2 48,1
Ap+KrF+Sp+SV 42,7 44,7

Sum Høyre og Frp i landsomfattende stortingsvalgmålinger publisert etter 1. oktober 2011

H+Frp Dato publisert Byrå Kilde
48,2 04.03.2012 Gallup TV2
47,8 23.12.2011 Ipsos Dagbladet
47,4 22.03.2012 Opinion ANB
47,3 18.11.2011 Sentio DN
47 30.03.2012 Sentio SMP
45,6 09.11.2011 Norstat NRK
45,6 23.12.2011 Norstat VL
45,6 07.11.2011 Norfakta Nat/KK
45,5 10.03.2012 Norfakta Nat/KK
45,3 28.10.2011 Norstat VL
45,3 08.10.2011 Norfakta Nat/KK
45,2 09.01.2012 Norfakta Nat/KK
45,1 02.12.2011 Sentio SMP
45,1 03.03.2012 Ipsos Dagbladet
45 09.12.2011 Respons Aftenp
44,9 10.12.2011 Norfakta Nat/KK
44,9 02.11.2011 Gallup TV2
44,6 25.11.2011 Norstat VL
44,6 30.12.2011 Sentio SMP
44,5 01.03.2012 Sentio SMP
44,5 21.10.2011 Sentio DN
44,5 05.12.2011 Gallup TV2
44,4 26.11.2011 Ipsos Dagbladet
44,4 14.12.2011 Norstat NRK
44,3 16.11.2011 Opinion ANB
44,2 11.02.2012 Norfakta Nat/KK
44,1 31.03.2012 Ipsos Dagbladet
44,1 06.03.2012 InFact VG
43,9 14.12.2011 Opinion ANB
43,9 12.01.2012 Norstat NRK
43,7 03.02.2012 Sentio SMP
43,6 20.01.2012 Sentio DN
43,5 08.03.2012 Norstat NRK
43,5 20.03.2012 Respons Aftenp
43,4 23.02.2012 Sentio DN
43,3 10.12.2011 Sentio DN
43,2 29.10.2011 Ipsos Dagbladet
43,2 03.10.2011 Gallup TV2
43 27.01.2012 Norstat VL
42,9 29.01.2012 Ipsos Dagbladet
42,9 13.10.2011 Norstat NRK
42,8 24.02.2012 Norstat VL
42,8 16.03.2012 Sentio DN
42,8 28.02.2012 InFact VG
42,8 24.03.2012 Norstat VL
42,5 15.11.2011 Respons Aftenp
42,5 27.01.2012 InFact VG
42,5 29.10.2011 InFact VG
42,4 25.11.2011 InFact VG
42,1 14.10.2011 Respons Aftenp
42,1 19.01.2012 Opinion ANB
41,9 09.01.2012 Gallup TV2
41,9 04.11.2011 Sentio SMP
41,5 09.02.2012 Norstat NRK
41,5 17.02.2012 Respons Aftenp
41,3 23.12.2011 InFact VG
41,3 14.01.2012 Respons Aftenp
41,2 07.02.2012 Gallup TV2
41,1 03.10.2011 Ipsos Dagbladet
40,6 13.10.2011 Opinion ANB
39,8 06.03.2012 Gallup TV2
39,8 16.02.2012 Opinion ANB

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode