Poll of polls

SV slåss mot sperregrensen

Publisert 31. mars 2012. Sist endret 31. mars 2012.

Respons har gjennomført fire fylkesmålinger ultimo mars - Oslo for Aften, Aust- og Vest-Agder for Fædrelandsvennen og Rogaland for Haugesunds Avis og Stavanger Aftenblad.

1) Basert på disse fire målingene samlet, fører Audun Lysbakken og hans partifeller stadig en kamp mot sperregrensen.

Audun Bjørlo Lysbakken
Storting 2021: 7,6 %
S-snitt desember: 10,7 %
Kommune 2023: 6,9 %

2) Oslo-målingen var særlig svak for SV. Målingene i Agder hadde samlet et relativt fall for SV som nasjonalt ville ført til at partiet såvidt hadde passert sperregrensen, men med margin på mindre enn en promille. Fallet i Rogaland var fra et lavt nivå i 2009 (4,7 pst) mindre, men kan ikke hindre at målingene i disse fire fylkene samlet antyder SV under sperregrensen med et fall på 38 pst mot 2009.

3) Høyre fikk 20 pst i disse fire fylkene samlet i 2009. Målingene gir 33,8 pst. Fremgangen i prosentpoeng i disse fylkene er knapt 14. Fremgangen i prosent blir 69. Av de fire målingene er Aust-Agder og Oslo de relativt sett sterkeste for Høyre.

Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt desember: 25,2 %
Kommune 2023: 25,9 %

4) Arbeiderpartiet gjør det skarpt i Oslo hvor målingen viste at partiet forsvarer sitt solide 2009-nivå. Relativt sett var målingene i Aust-Agder og Rogaland på et nivå som svarer til 30 pluss nasjonalt. Målingen i Vest-Agder var relativt sett bedre, der forsvarte partiet nesten sitt 2009-nivå.

5) Senterpartiet vil iflg Respons stå uten distriktsmandat i både Agder og Rogaland. I Hordaland viste målingen 5. mars i år (Respons/Bergens Tidende) at partiet ville ha tapt distriktsmandatet. I Sogn og Fjordane ville Sp-leder Navarsete iflg Respons mistet sitt distriktsmandat, gitt at fjordfylket får tre distriktsmandater i 2013 mot fire nå (måling Bergens Tidende 14. mars 2012).

6) Målingene antyder dermed at Senterpartiet kan komme til å stå uten distriktsmandat fra og med Aust-Agder og kysten rundt til og med Sogn og Fjordane.

7) Sp gjør det som regel skarpere i valg enn på målinger, og et så negativt resultat for partiet er neppe sannsynlig i 2013. Men målingene er i hvert fall en advarsel til Magnhild Meltveit Kleppa, Kjersti Toppe og Liv Signe Navarsete som i 2009 vant distriktsmandater i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Fylkesmålinger ultimo mars 2012

Alle utført av Respons
Oslo: Aften 28. mars
Aust- og Vest-Agder: Fædrelandsvennen 30. mars
Rogaland: Haugesunds Avis og Stavanger Aftenblad 31. mars
Forutsatt samme antall godkjente stemmer i fylkene som stv 2009

Stemmer 12 Stemmer 09 Forholdstall Landstendens Mnd 13 Mnd 09
Ap 203664 216075 0,94 33,4 62 63
Sp 17301 22175 0,78 4,8 9 9
SV 31017 50049 0,62 3,8 1 1
Frp 88499 157817 0,56 12,8 24 24
H 237137 140233 1,69 29,1 54 53
KrF 57031 55327 1,03 5,7 10 10
V 45514 35767 1,27 5 9 9

Disse fylkene - Oslo, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland - leverte 702.014 godkjente stemmer stv 2009 - svarende til 26 pst av stemmene nasjonalt.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV