Poll of polls

Røde Odda blir blåere

Publisert 8. september 2010. Sist endret 13. september 2010.

Høyre dobles fra 10% i 2007 til 20%. Dette blir resultatet ved kommunevalget i Odda neste år, dersom valget svarer til målingen fra Hardanger Folkeblad/Norfakta publisert 8. september.

Dette er omtrent på linje med Høyres fremgang på Voss (Avisa Hordaland/Norfakta 28. aug). På den annen side er Aps fall i Odda mindre enn på Voss. En mulig forklaring er at Ap på Voss f.t. er sterkere negativt påvirket av kraftlinjesaken i Hardanger enn tilfellet er i Odda.

I 2007 fikk Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre 28% av stemmene i Odda. Dagens måling ville gitt knapt 43 til disse. Kristelig Folkeparti fikk 2% på målingen, men stilte ikke liste i Odda i 2007, og det er visstnok usikkert om partiet stiller i 2011.

Svarprosenten på målingen var 63. Valgdeltakelsen ved kommunevalget i Odda 2007 var 69,3 - klart mer enn landssnittet på 61,7.

Ordfører i Odda er Gard Folkvord (A). Varaordfører er John Opdal (H).

Hardanger Folkeblads dekning av målingen bekrefter at mange lokalaviser dekker partimålinger mer instruktivt og ofte mer lesverdig enn mange såkalte riksmedier. Et studium av lokalavisenes dekning av målinger gir et langt bredere inntrykk av norsk politikk enn om man begrenser seg til riksmedienes dekning av landsmålinger.

Odda 1979 - 2010

K 1979 S 1981 S 2001 S 2005 K 2007 F 2007 S 2009 Hrdgr Folkeblad/Norfakta K-måling 8 sep
Ap 38 43,5 32,8 42,3 36,4 39,6 45,6 30,2
H 21,7 23,9 13,9 7,9 10,3 9,7 12,6 20
Frp 0 3,1 10,9 16,2 7,1 11,4 17,7 11,2
SV 9,5 11,1 15,7 8,2 2,1 3,5 4,6 2,5
Sp 4,2 3,1 4,9 7,5 5,6 5,7 7,6 2,9
KrF 6,3 5,8 8,8 4,2 0 2,8 3 2
V 6,4 4,2 4,2 5,3 10,6 11,7 3,8 11,4
R 7,3 2,2 5,7 7,1 13,5 12,2 3,7 10,6
NKP 3,8 2
DnF/DLF 2,8 1,1
Nye Odda 12 7,2
Demokratene 2,4 2,1
Andre 3,1 1,3 3,4 1,4

Odda leverte 3.863 stemmer i K-2007, svarende til 1,7% av de 222.267 godkjente stemmene i Hordaland.
I S-2009 leverte Odda 4.022 stemmer som da svarte til 1,5% av Hordalands 268.033 stemmer.

Fremskrittspartiet i Odda, som fikk 7% av stemmene i K-2007 og knapt 18% i S-2009, har etter at målingen ble publisert meldt at kommunepartiet ikke stiller liste i 2011.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner