Poll of polls

Hvis landet er som Oppland og Hordaland

Publisert 6. mars 2012. Sist endret 13. mars 2012.

Fylkesmålinger med stortingsvalgspørsmål opptatt i februar var Oppland (Markedsinfo/GD) og Hordaland (Respons/BT).

Tabellen under angir et "landsresultat", forutsatt (i) et veiet snitt av disse to målingene og (ii) samme relative endring nasjonalt.

Beregningen gir regjeringspartiene 77 av 169 stortingsmandater, basert på 2009-fordelingen av distriktsmandatene. Snittet av landsmålingene publisert i februar ga regjeringen 80 mandater. Snittet av de to først publiserte landsmålingene i mars (til og med 5. mars) gir regjeringen 75 mandater.

Hvis tendensen i landet er som i Oppland og Hordaland

Fylkesmålinger Oppland og Hordaland opptatt februar 2012
Markedsinfo/Gudbrandsdølen Dagningen og Respons/Bergens Tidende
Oppland og Hordaland leverte i 2009 i alt 372.319 stemmer, svarende til knapt 14 pst av 2.682.903 godkjente stemmer nasjonalt

Stemmer 12 Stemmer 09 Forholdstall Landstendens Mandater 09 Mandater 13
Ap 125476 129364 0,97 34,3 62 63
Sp 21775 27680 0,79 4,9 8 8
SV 17559 20065 0,88 5,4 9 9
Frp 46735 79419 0,59 13,5 24 23
H 105019 65709 1,6 27,5 47 47
KrF 22263 22320 1 5,5 10 10
V 19687 15464 1,27 5 9 9

Mandater 09 vs 13: Stortingsmandater etter fordelingen av distriktsmandater i 2009 og etter den trolige fordelingen stv 2013
Landstendens: Landsresultat gitt et veiet snitt av målingene i Oppland og Hordaland, og samme relative endring nasjonalt

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger