Poll of polls

Hvis fylkestingsvalget var stortingsvalg

Publisert 24. februar 2012. Sist endret 24. februar 2012.

Tabellene nedenfor angir mandatfordelingen hvis fylkestingsvalget 2011 hadde vært stortingsvalg.

Tabellene knytter seg til (i) fordelingen av distriktsmandater i 2009, og (ii) den sannsynlige fordelingen av distriktsmandater i 2013.

Mandatene er beregnet ut fra fylkesresultatene, og ikke på bakgrunn av nedbrutte landstall.

Mandater iht fordelingen av distriktsmandater i 2009

Ap 33,2 - SV 4,3 - R 1,7 - Sp 6,8 - KrF 5,8 - V 5,8 - H 27,6 - Frp 11,8

A Sp SV Frp H KrF V R Sum mandater
Østfold 4 0 0 1 3 0+1 0 0 9
Akershus 5 0 1 2 6 0+1 1 0 16
Oslo 6 0 1 1 7 0 1+1 0 17
Hedmark 4 1 0 1 1 0 0+1 0 8
Oppland 4 1 0 0 1 0 0+1 0 7
Buskerud 4 0+1 0 1 3 0 0 0 9
Vestfold 2 0 0 1 3 0+1 0 0 7
Telemark 3 0 0 1 1 0+1 0 0 6
A-Agder 1 0 0 1 1 0+1 0 0 4
V-Agder 1 0 0 1 2 1+1 0 0 6
Rogaland 4 1 0 2 4 1 0+1 0 13
Hordaland 4 1 0+1 2 5 1 1 0 15
S og Fj 2 1 0 0 1 0 0+1 0 5
Møre og R 2 1 0 2 2 1 0+1 0 9
S-Trlag 4 1 0+1 1 3 0 0 0 10
N-Trlag 3 1 0+1 0 1 0 0 0 6
Nordland 4 1 0+1 2 2 0 0 0 10
Troms 3 0+1 0 1 2 0 0 0 7
Finnmark 3 0 0+1 0 1 0 0 0 5
Hele landet 63 11 7 20 49 10 9 0 169

Mandater iht den sannsynlige fordelingen av distriktsmandater stv 2013

A Sp SV Frp H KrF V R Sum mandater
Østfold 4 0 0 1 3 0+1 0 0 9
Akershus 6 0 1 2 6 0+1 1 0 17
Oslo 6 0 1 1 7 0+1 2 1 19
Hedmark 4 1 0 0+1 1 0 0 0 7
Oppland 4 1 0 0+1 1 0 0 0 7
Buskerud 4 0+1 0 1 3 0 0 0 9
Vestfold 2 0 0 1 3 0 0+1 0 7
Telemark 3 0 0 1 1 0+1 0 0 6
A-Agder 1 0 0 1 1 0+1 0 0 4
V-Agder 1 0 0 1 2 1 0+1 0 6
Rogaland 4 1 0 2 4 2 0+1 0 14
Hordaland 5 1 0+1 2 5 1 1 0 16
S og Fj 1 1 0 0 1 0 0+1 0 4
Møre og R 2 1 0 2 2 1 0+1 0 9
S-Trlag 4 1 0+1 1 3 0 0 0 10
N-Trlag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 5
Nordland 4 1 0+1 1 2 0 0 0 9
Troms 2 0+1 0 1 2 0 0 0 6
Finnmark 3 0 0+1 0 1 0 0 0 5
Hele landet 62 11 7 20 49 10 9 1 169

Fordeling 2009 vs 2013

2009 2013
Ap 63 62
Sp 11 11
SV 7 7
R 0 1
Ap+Sp+SV+R 81 81
Frp 20 20
H 49 49
KrF 10 10
V 9 9
Frp+H+KrF+V 88 88

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem